bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3054
Odsłon artykułów:
1689745

Dostęp do aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Informujemy, że zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) organy samorządu terytorialnego udostępniają nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia:

1) do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego;
2) w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy urzędów obsługujących te organy, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.

Natomiast zgodnie z art. 28a w/w Ustawy wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatne w wysokości odpowiadającej kosztom ich wykonania.

Zbiory Dzienników Ustaw i Monitora Polski wydawanych do 31 grudnia 2011 roku w formie papierowej znajdują się w pok. 105 (I piętro), natomiast zbiór aktów prawa miejscowego wydawanego przez organy Powiatu roku znajduje się w pok. 103 (I piętro).