bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2330
Odsłon artykułów:
1031575

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub urny z prochami z zagranicy

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola

POZWOLENIE NA SPROWADZENIE ZWŁOK LUB URNY

Z PROCHAMI Z ZAGRANICY

Podstawa prawna:

  • art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 roku Nr 23, poz. 295 z późn. zm.)

  • § 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866)

Wymagane dokumenty:

  • wniosek osoby uprawnionej o której mowa w art. 10 ust. 1 w/w ustawy,

  • akt zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zgon,

 

W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy.

Opłata skarbowa:

Decyzja jest wolna od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego - II piętro, pokój 203, nr telefonu (15) 643-37-45

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę: podinspektor Krystyna Zięba

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na przewiezienie zwłok/urny z prochami z zagranicy. (Pobierz: doc / pdf)