bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196344

Procedura wydania zaświadczenia/wypisu o wpisie do ewidecji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w forimie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola

PROCEDURA WYDANIA ZAŚWIADCZENIA/WYPISU O WPISIE DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH ORAZ KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267)

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Wymagane dokumenty:

  • wniosek

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

 

Opłatę skarbową należy dokonać :

1) gotówką - w Urzędzie Miasta pok. 12 lub w placówkach Banku PKO BP Oddział I w Tarnobrzegu

2) przelewem na rachunek Urzędu Miasta Nr konta: 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni ( w przypadku dopełnienia wszystkich formalności)

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15

Wydział Organizacji i Zarzążania Kryzysowego - II piętro, pokój 203, nr telefonu (15) 643-37-45

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę: podinspektor Krystyna Zięba

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis uczniowskiego klubu sportowego / klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia (Pobierz: doc / pdf)