bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196275

Rejestracja stowarzyszeń zwykłych (nie posiadających osobowości prawnej)

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola

REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

( nie posiadających osobowości prawnej)

Podstawa prawna:

  • art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. Nr 79, poz.855 z 2001 roku z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

  • pismo powiadamiające o utworzeniu stowarzyszenia,

  • regulamin działalności stowarzyszenia określający w szczególności: nazwę stowarzyszenia, cel, teren i środki działania, przyszłą siedzibę stowarzyszenia, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.

  • Protokół z posiedzenia Komitetu Założycielskiego z listą członków założycieli z własnoręcznymi podpisami (co najmniej 3 pełnoletnie osoby),

  • informacja o siedzibie stowarzyszenia.

Opłata skarbowa:

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć działalność.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje odwołanie.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego - II piętro, pokój 203, nr telefonu (15) 643-37-45

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę: podinspektor Krystyna Zięba