bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
70
Artykułów:
2947
Odsłon artykułów:
1452385

Rejestr zwierząt egzotycznych

KARTA USŁUGI: Nr 1

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15,

37 - 450 Stalowa Wola

 

 

 

Nazwa usługi

 

 

Rejestr zwierząt egzotycznych

 

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

 pokój nr 301, tel. / 015 / 843 36 00 lub 03

 

Podstawa prawna

·     art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty

 

Wniosek powinien zawierać:

·   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza   lub prowadzącego hodowlę;

·     adres miejsca przetrzymywania zwierząt,

·     liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych;

·   nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;

·     datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;

·  datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;

·     płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;

·     opis trwałego oznakowania zwierzęcia,

·     cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia;

·     numer i datę wydania:

-   zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo

-   zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo

-  dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weter., potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdz. legalność pochodzenia zwierzęcia (zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli lub inny)

 

Formularz do pobrania

Formularz wniosku o wpis do rejestru (lub wykreślenie z rejestru) do pobrania w Wydziale ABS pokój 301,

wniosek do pobrania - doc

wniosek do pobrania - pdf


wniosek o wykreslenie z rejestru - doc

 

Opłaty

opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierzat wynosi
26,00
zł (na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, zał. cz I, pkt. 19 – Dz. U. 06.225.1635 z późn. zm.) – opłata jest pobierana w zależności od ilości rejestrowanych gatunków

Forma załatwienia sprawy

Zaświadczenie o wpisie do rejestru

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w ciągu 30 dni, w przypadkach szczególnie skomplikowanych w ciągu 60 dni