bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3005
Odsłon artykułów:
1564669

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń na zainteresowanego nabyciem

KARTA USŁUGI: Nr 10

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15,

37 - 450 Stalowa Wola

 

 

 

Nazwa usługi

 

 

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń na zainteresowanego nabyciem

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

 pokój nr 301, tel. / 015 / 843 36 00 lub 03

 

Podstawa prawna

Art. art. 190 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity z 2008r. Dz.U.Nr25. poz. 150 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek

Do wniosku dołącza się:                                                                                  

·     dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osoba fizyczną

·     oświadczenie o zaliczeniu do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej 

Formularz do pobrania

Formularz wniosku przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń na zainteresowanego nabyciem do pobrania w Wydziale ABS pokój 301,

wniosek do pobrania- doc

wniosek do pobrania - pdf

 

Opłaty

·       Opłata w związku z prowadzoną działalnością, z zastrzeżeniem  pkt.2 – 1023 zł

·       Opłata w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą  przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców –  259 zł

Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zgodnie z KPA.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.