bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3005
Odsłon artykułów:
1563202

Wydanie Karty Wędkarskiej Lub Karty Łowiectwa Podwodnego

KARTA USŁUGI: Nr 3

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15,

37 - 450 Stalowa Wola

 

 

 

Nazwa usługi

 

 

Wydanie karty wędkarskiej

lub

 karty łowiectwa podwodnego

 

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

 pokój nr 302, tel. / 015 / 843 36 04

 

 

Podstawa prawna

 

·     Art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 66 poz. 750 z późn. zm.)

·     Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada               2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie ( Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z późn. zm.)

 

 

Wymagane dokumenty

 

·         wniosek,

·         dowód uiszczenia opłaty za zaświadczenie,

·         zaświadczenie o zdanym egzaminie na kartę wędkarską,

·         aktualne zdjęcie

 

Formularz do pobrania

Formularz wniosku zgłoszenia jednostki pływającej służącej do amatorskiego połowu ryb do pobrania w Wydziale ABS pokój 301, lub ze strony:

wniosek do pobrania - doc

wniosek do pobrania - pdf

 

 

Opłaty

 

Opłata 10 zł za wydanie karty wędkarskiej

 

 

Forma załatwienia sprawy

 

Wnioskodawca otrzymuje dokument uprawniający do uprawiania amatorskiego połowu ryb – kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego

 

 

Termin załatwienia sprawy

 

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni

 

Tryb odwoławczy

 

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu  za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania