bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3005
Odsłon artykułów:
1564618

Ustalenie i podział kosztów utrzymania urządzenia wodnego

KARTA USŁUGI: Nr 14

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15,

37 - 450 Stalowa Wola

 

 

Nazwa usługi

 

 

Ustalenie i podział kosztów utrzymania urządzenia wodnego 

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

 pokój nr 301, tel. / 015 / 843 36 00 lub 03

 

Podstawa prawna

Art. 64 ust. 1 a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U.z 2005 Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie i podział kosztów utrzymania urządzenia wodnego zawierający wykaz odnoszących korzyści oraz proponowany podział kosztów pomiędzy odnoszących korzyści.

Formularz do pobrania

Formularz wniosku o podział kosztów utrzymania urządzenia wodnego do pobrania w Wydziale ABS pokój 301,

wniosek do pobrania – doc

wniosek do pobrania -  pdf

 

Opłaty

Brak

 

Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania, zgodnie z KPA.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.