bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196216

Ustanawianie na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody strefy ochronnej obejmującą wyłącznie teren

KARTA USŁUGI: Nr 15

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15,

37 - 450 Stalowa Wola

 

 

Nazwa usługi

 

 

Ustanawianie na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody strefy ochronnej obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

 pokój nr 301, tel. / 015 / 843 36 00 lub 03

 

Podstawa prawna

Art. 58 ust. 5  ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 

Wniosek o ustanowienie strefy ochrony ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej opracowany na podstawie art. 58 ustwy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

Formularz do pobrania

Formularz wniosku o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej do pobrania w Wydziale ABS pokój 301,

wniosek do pobrania – doc

wniosek do pobrania -  pdf

 

Opłaty

Na podstawie art.1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 5 ust.1, art. 6 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) oraz części I ust. 53 załącznika do ustawy za decyzję inną, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego – 10 zł.

Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania, zgodnie z KPA.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.