bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3005
Odsłon artykułów:
1564635

Decyzja w sprawie zatwierdzenia statusu spółki wodnej

KARTA USŁUGI: Nr 16

                      

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15,

37 - 450 Stalowa Wola

 

 

Nazwa usługi

 

 

Decyzja w sprawie zatwierdzenia statusu spółki wodnej

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

 pokój nr 301, tel. / 015 / 643 36 00 lub 03

 

 

Podstawa prawna

 

Art. 165  ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

Wymagane dokumenty

 

 ·              Wniosek o wydanie decyzji,
 ·              Statut,
 ·              Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia statutu

Formularz do pobrania

Formularz wniosku o zatwierdzenie Statutu Spółki Wodnej do pobrania w Wydziale ABS pokój 301,

wniosek do pobrania – doc

wniosek do pobrania - pdf

 

Opłaty

Zwolnione z opłat w przypadku spółek zajmujących się utrzymaniem melioracji wodnych.

Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania, zgodnie z KPA.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.