bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
70
Artykułów:
2947
Odsłon artykułów:
1452347

Zezwolenie na zbieranie odpadów

KARTA USŁUGI: Nr 19

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15,

37 - 450 Stalowa Wola

 

 

Nazwa usługi

 

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

 pokój nr 303, tel. / 015 / 643 36 05

 

Podstawa prawna

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, który spełnia wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.)

Formularz do pobrania

Brak

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości:

1.      616,00 zł - na wykonywanie działalności gospodarczej

2.       82,00 zł  - pozostałe

Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania, zgodnie z KPA

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.