bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
70
Artykułów:
2947
Odsłon artykułów:
1452387

Wpis do rejestru posiadaczy lub prowadzącego transport odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania ze

KARTA USŁUGI: Nr 23

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15,

37 - 450 Stalowa Wola

 

 

Nazwa usługi

 

 

Wpis do rejestru  posiadaczy lub prowadzącego transport odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

 

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

 pokój nr 303, tel. / 015 / 643 36 05

 

Podstawa prawna

·    Art. 235 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. Nr 21 ) w związku art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

·     Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. 2004 r. Nr 16, poz. 154)

·     Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podstawowych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz. 1734)

Wymagane dokumenty

 

Zgłoszenie o wpis  do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów lub zgłoszenie o wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności  w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Formularz do pobrania

Brak

 

Opłaty

Brak opłat

 

Forma załatwienia sprawy

Wpis do rejestru

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, zgodnie z KPA

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje