bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
70
Artykułów:
2947
Odsłon artykułów:
1452379

Pozwolenie zintegrowane

KARTA USŁUGI: Nr 24

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15,

37 - 450 Stalowa Wola 

 

 

Nazwa usługi

 

 

Pozwolenie zintegrowane

 

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

 pokój nr 302, tel. / 015 / 843 36 04

 

Podstawa prawna

·     Art. 201, ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.  (t.j.  z 2008 r. Dz. U. Nr 25. poz. 150 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

·     Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, zawierający informację i dokumenty wymienione w art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251   z późn. zm.) oraz art. 131 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),

·     Wniosek przedkłada się w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,

·     Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjne i dowód opłaty skarbowej od pozwolenia oraz oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)

Formularz do pobrania

Brak

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości:

1.   2011,00 zł – od pozwoleń wydanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

2.  506,00 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarcza prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców

Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w ciągu sześciu miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego   w terminie 14 dni od daty jej otrzymania