bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
70
Artykułów:
2947
Odsłon artykułów:
1452353

Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu

KARTA USŁUGI: Nr 25

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15,

37 - 450 Stalowa Wola

 

 

Nazwa usługi

 

 

Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu

 

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

 pokój nr 302, tel. / 015 / 643 36 04

 

Podstawa prawna

Art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2015 r. Nr 120, poz. 826)

Wymagane dokumenty

Pomiary przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu poza zakładem

Formularz do pobrania

Brak

 

Opłaty

Brak

 

Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w ciągu jednego miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego