bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
70
Artykułów:
2947
Odsłon artykułów:
1452362

Pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją

KARTA USŁUGI: Nr 26

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15,

37 - 450 Stalowa Wola

 

 

 

Nazwa usługi

 

 

Pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją

 

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

Referat Leśnictwa i Ochrony Przyrody

 pokój nr 302,304 tel. / 015 / 843 36 04 lub 47

 

 

Podstawa prawna

 

Art. 23 ust. 4 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

 

    Wniosek na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją powinien zawierać:

1.  imię i nazwisko, adres zamieszkania,

2.  numer ewidencyjny działki lub działek, na których planowane jest pozyskanie, obręb ewidencyjny (miejscowość)

3.  uzasadnienie potrzeby przekroczenia planu wyrębu.

            Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 

Formularz do pobrania

Brak

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł

 

Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w ciągu jednego miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego