bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
70
Artykułów:
2947
Odsłon artykułów:
1452361

Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2006r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wniosek o udzielenie zaświadczenia.

 Załączniki do wniosku:

  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy(wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

  • wykaz pojazdów samochodowych, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdami (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

  • dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia.

Opłata:

Opłaty za wydanie zaświadczenia - 500zł.

Wypis z zaświadczenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku - po 100zł.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 210. 37 - 450 Stalowa Wola.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Wnioski o wydanie zaświadczenia rozpatruje się według kolejności ich złożenia.

Uwagi:

  • Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być dokonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności.

  • W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić pod nr tel. 15 643-36-41.

Dodatkowe informacje:

Wszelkie zmiany danych przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu zaświadczenia w ciągu 28 dni od  dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zaświadczeniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o jego zmianę.
W przypadku zmian, które dotyczą pojazdów (np. zmiana numerów rejestracyjnych, zbycie pojazdu i zastąpienie go innym, sprzedaż pojazdu), a nie powodują zwiększenia ilości pojazdów, należy złożyć stosowną informację

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych  osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]495 kB
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - formularz do wypełnienia[Opłata formularz do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej też należy ująć na druku)]51 kB
Pobierz plik (oświadczenie o kierowcach.pdf)Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - druk PDF tylko do wydruku[Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - druk PDF tylko do wydruku]42 kB
Pobierz plik (oświadczenie o kierowcach.rtf)Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - druk RTF do wypełnienia[Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - druk RTF do wypełnienia i wydruku]39 kB
Pobierz plik (oświadczenie o kierowcach - f.pdf)Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - formularz do wypełnienia[Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - formularz do wypełnienia i wydruku]49 kB
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf)Wniosek o wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe - druk PDF[Wniosek o wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy - druk PDF tylko do wydruku]71 kB
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaświadczenia.rtf)Wniosek o wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe - druk RTF[Wniosek o wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy - druk RTF do wypełnienia i wydruku]56 kB
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaświadczenia - f.pdf)Wniosek o wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe - formularz[Wniosek o wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy - formularz do wypełnienia i wydruku]79 kB
Pobierz plik (wniosek o zmianę zaświadczenia.pdf)Wniosek o zmianę zaświadczenia - druk PDF tylko do wydruku[Wniosek o zmianę zaświadczenia - druk PDF tylko do wydruku]60 kB
Pobierz plik (wniosek o zmianę zaświadczenia- formularz.pdf)Wniosek o zmianę zaświadczenia - formularz do wypełnienia[Wniosek o zmianę zaświadczenia - formularz do wypełnienia]66 kB
Pobierz plik (wniosek o zmianę zaświadczenia.rtf)Wniosek o zmianę zaświadczenia - druk RTF do wypełnienia[Wniosek o zmianę zaświadczenia - druk RTF do wypełnienia]58 kB
Pobierz plik (wykaz pojazdów.pdf)Wykaz pojazdów - druk PDF tylko do wydruku[Wykaz pojazdów - druk PDF tylko do wydruku]64 kB
Pobierz plik (wykaz pojazdów.rtf)Wykaz pojazdów - druk RTF do wypełnienia i wydruku[Wykaz pojazdów - druk RTF do wypełnienia i wydruku]60 kB
Pobierz plik (wykaz pojazdów - f.pdf)Wykaz pojazdów - formularz do wypełnienia i wydruku[Wykaz pojazdów - formularz do wypełnienia i wydruku]79 kB