bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
67
Artykułów:
2248
Odsłon artykułów:
969506

Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

WTÓRNIK NALEPKI KONTROLNEJ

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Należy przedstawić wypełniony wniosek oraz:

  • dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) do wglądu

  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

  • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

  • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

Opłata:

Opłata za wydanie wtórnika nalepki - 19 zł (w tym opłata ewidencyjna: 0,50zł)

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola II piętro - sala obsługi nr 211, tel. , 15 643 36 38, 15 643 36 39,15 643 36 45, 15 643 36 46.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów

Załączniki:
Pobierz plik (Wtórnik nalepki- Formularz.pdf) Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę - formularz[Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę - formularz do wypełnienia i wydruku]134 kB
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - druk do wypełnienia[Opłata - druk do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej należy wpisać na każdym druku)]51 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo2.pdf)Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku]67 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo1.pdf)Pełnomocnictwo - plik PDF tylko do wydruku[Pełnomocnictwo - plik PDF tylko do wydruku]63 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.rtf)Pełnomocnictwo - plik RTF do wypełnienia i do wydruku[Pełnomocnictwo - plik RTF do wypełnienia i do wydruku]36 kB
Pobierz plik (Wtórnik nalepki-PDF.pdf)Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę - plik PDF[Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę - plik PDF - tylko do druku]113 kB
Pobierz plik (Wtórnik nalepki-RTF.rtf)Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę - plik RTF[Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę - plik RTF - do edycji i wydruku]43 kB