bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3005
Odsłon artykułów:
1563284

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (HAK, VAT, TAXI, L, PIT, CIT)

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

Podstawa prawna:

 •  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Należy przedstawić wypełniony wniosek oraz:

 • dowód rejestracyjny

 • kartę pojazdu jeżeli była wydana

 • zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez Stację Kontroli Pojazdów, potwierdzające, iż pojazd spełnia określone niżej warunki:

              - jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy (HAK),
              - jest przystosowany do nauki jazdy (L)
          - spełnia wymagania wymagania określone w ustawie o podatku VAT (VAT 1a, 1b, 2), PIT i CIT,
              - jest przystosowany do odpłatnego przewozu osób (TAXI)

 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

 •  dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych,

 • a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 •  pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

Opłata:

Od dokonywanej adnotacji opłat nie pobiera się.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola II piętro - sala obsługi nr 211, tel. 15 643 36 38, 15 643 36 39, 15 643 36 45, 15 643 36 46.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]495 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo1.pdf)Pełnomocnictwo - druk PDF do druku[Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do wydruku]63 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.rtf)Pełnomocnictwo - druk RTF - do edycji[Pełnomocnictwo - druk RTF - do wypełnienia i wydruku]36 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo2.pdf)Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia[Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia]67 kB
Pobierz plik (dopisanie hak, L, TAXI, VAT, PIT, CIT.pdf)Wniosek na dopisanie adnotacji o HAK, L, TAXI, VAT, PIT, CIT - do druku[Wniosek na dopisanie adnotacji o HAK, L, TAXI, VAT, PIT, CIT - tylko do druku]65 kB
Pobierz plik (dopisanie hak, L, TAXI, VAT.rtf)Wniosek na dopisanie adnotacji o HAK, L, TAXI, VAT, PIT, CIT - druk RTF[Wniosek na dopisanie adnotacji o HAK, L, TAXI, VAT, PIT, CIT - druk RTF do wypełnienia i wydruku]49 kB
Pobierz plik (dopisanie hak, L, TAXI, VAT, PIT, CIT - f.pdf)Wniosek na dopisanie adnotacji o HAK, L, TAXI, VAT, PIT, CIT - formularz[Wniosek na dopisanie adnotacji o HAK, L, TAXI, VAT, PIT, CIT - formularz do wypełnienia]73 kB
Pobierz plik (dopisanie hak, L, TAXI, VAT, PIT, CIT - wyb - f.pdf)Wniosek na dopisanie adnotacji o HAK, L, TAXI, VAT, PIT, CIT - formularz[Wniosek na dopisanie adnotacji o HAK, L, TAXI, VAT, PIT, CIT - formularz do wypełnienia - z możliwością wyboru adnotacji]68 kB