bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3005
Odsłon artykułów:
1563270

Wydanie prawa jazdy osobie ubiegającej się po raz pierwszy o prawo jazdy

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

WYDANIE PRAWA JAZDY OSOBIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ PO RAZ PIERWSZY O PRAWO JAZDY

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

 • Rozporządzenie Ministra Infrstruktury i Budownictwa z dnia
  24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;

 • Rozporządzenie Ministra Infrstruktury i Budownictwa z dnia
  24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach;

 • Rozporządzenie Ministra Infrstruktury i Budownictwa z dnia
  4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców;

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców;

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

 

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) - procedura tutaj

Opłata:

Po zdanym egzaminie należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu (II piętro pok. 209) dowód uiszczenia opłaty w wysokości 100,50 zł (w tym opłata ewidencyjna: 0,50 zł). Niedostarczenie dowodu wpłaty uniemożliwia wysłanie zamówienia na produkcję prawa jazdy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola, pok. 209

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu wymaganych dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (pok. 209) zostaje wygenerowany profil kandydata na kierowcę (PKK) i wnioskodawca uzyskuje unikalny numer PKK. Profil umożliwia rozpoczęcie szkolenia w Ośrodku Szkolenia Kierowców, a po jego zakończeniu zapisanie się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przekazuje elektronicznie informację o pozytywnym wyniku egzaminu do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, ul. Podleśna 15, który przesyła drogą elektroniczną zamówienie na prawo jazdy (jeżeli zostało doręczone potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu) do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawo jazdy odbiera się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w pok. nr 209, II piętro, tel. 15 643 36 37, 15 643 36 40.

Uwagi:


UWAGA! Informujemy, że publikowany na naszych stronach wzór formularza wniosku, po wypełnieniu i złożeniu podpisu, będzie traktowany jako dokument przygotowany do rozpoczęcia procedury administracyjnej o ile zostanie wydrukowany na drukarce laserowej o rozdzielczości 600 dpi oraz przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. Osoby, które wydrukują nasz wzór formularza bez zastosowania tych warunków, mogą zostać poproszone o ponowne wypełnienie wniosku na oryginalnym formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. Utrudnienia te są spowodowane koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów odczytujących dane z formularzy.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Dokumenty do pobrania

 

 

Wniosek o wydanie prawa jazdy

 

 

1.    Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643-37-09, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2.    Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: tel. 15 643-36-35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3.    Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja obowiązku prawnego na podstawie przepisów prawa wyszczególnionych w
4.    Dane przekazywane są do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
w Warszawie.
5.    Okres, przez który dane będą przechowywane wynika z instrukcji archiwalnej.
6.    Ma Pan/i prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych,
b)    sprostowania swoich danych osobowych,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.    Informacje o tym czy podanie danych wynika z obowiązku prawnego można uzyskać u pracownika załatwiającego sprawę lub Naczelnika Wydziału.
8.    Dane niewynikające z obowiązku prawnego zbierane są, gdy wyrazi Pan/i na to zgodę.

RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to akt prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - druk do wypełnienia[Opłata - druk do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej należy wpisać na każdym druku)]51 kB