bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2330
Odsłon artykułów:
1031582

Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu utraty

 

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY Z POWODU UTRATY

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

  • Rozporządzenie Ministra Infrstruktury i Budownictwa z dnia
    24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wypełniony wniosek oraz:

  • kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16-go roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny- w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

  • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej za wydanie wtórnika prawa jazdy.

Wniosek należy złożyć osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku, przedkładając do wglądu dowód osobisty

Opłata:

Za wydanie wtórnika prawa jazdy uiszcza się opłatę w wysokości 100,50 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 0,50 zł)

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Podleśna 15, II piętro - pokój 209, tel. 15 643 36 37, 15 643 36 42

Sposób i termin załatwienia sprawy:

 

W terminie dwóch dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów przesyła się zamówienie na prawo jazdy do PWPW w Warszawie.

 

Uwagi:UWAGA! Informujemy, że publikowany na naszych stronach wzór formularza wniosku, po wypełnieniu i złożeniu podpisu, będzie traktowany jako dokument przygotowany do rozpoczęcia procedury administracyjnej o ile zostanie wydrukowany na drukarce laserowej o rozdzielczości 600 dpi oraz przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. Osoby, które wydrukują nasz wzór formularza bez zastosowania tych warunków, mogą zostać poproszone o ponowne wypełnienie wniosku na oryginalnym formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. Utrudnienia te są spowodowane koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów odczytujących dane z formularzy.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie prawa jazdy

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - druk do wypełnienia [Opłata - druk do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej należy wpisać na każdym druku]51 kB