bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3005
Odsłon artykułów:
1563236

Rejestracja pojazdu zabytkowego

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 • Wniosek.

 • Dowód własności pojazdu.

 • Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany.

 • Uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury.

 • Zaświadczenie z przeprowadzonego badania co do zgodności z warunkami technicznymi.

 • Tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Protokół z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.

 • Do wglądu dowód osobisty.

Opłata:

 • w wysokości 200,50 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 2 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,

 • w wysokości 131,50 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 2 zł) - w przypadku motocykli.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola II piętro - sala obsługi nr 211, tel. 15 643 36 38, 15 643 36 39,15 643 36 45, 15 643 36 46.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

W ciągu 30 dni od chwili złożenia wniosku o rejestrację wraz
z wymaganymi załącznikami

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]495 kB
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - formularz do wypełnienia[Opłata formularz do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej też należy ująć na druku)]51 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo1.pdf)Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku[Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku]63 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.rtf)Pełnomocnictwo - druk RTF do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - druk RTF do wypełnienia i wydruku]36 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo2.pdf)Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku]67 kB
Pobierz plik (Nasz_nowy_wniosek_o_rejestrację_2020_nowy_i_krajowy-formularz..pdf)Wniosek o rejestrację pojazdu - formularz do wypełnienia i druku[Wniosek o rejestrację pojazdu - formularz do wypełnienia i druku]186 kB
Pobierz plik (Nasz_nowy_wniosek_o_rejestrację_2020_nowy_i_krajowy-formularz.pdf)Wniosek o rejestrację pojazdu - pdf[Wniosek o rejestrację pojazdu - pdf]186 kB
Pobierz plik (Nasz_nowy_wniosek_o_rejestrację_2020_nowy_i_krajowy.rtf)Wniosek o rejestrację pojazdu - RTF[Wniosek o rejestrację pojazdu - RTF]76 kB