bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2330
Odsłon artykułów:
1031462

Zwrot prawa jazdy po okresie zatrzymania krótszym niż rok

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

ZWROT PRAWA JAZDY PO OKRESIE ZATRZYMANIA KRÓTSZYM NIŻ ROK

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

  • Rozporządzenie Ministra Infrstruktury i Budownictwa z dnia
    24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

  • Wniosek o zwrot prawa jazdy.

  • opłata ewidencyjna 0,50 zł

  • do wglądu dowód osobisty

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola, pok. 209

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po upływie okresu zatrzymania i złożeniu wniosku
o zwrot prawa jazdy, jeżeli nie zachodzi konieczność wymiany dokumentu. W przeciwnym wypadku np. w sytuacji zmiany danych zawartych w prawie jazdy (np. zmiana adresu zamieszkania, zmiana terminu ważności, itp.) należy uiścić opłatę w wysokości 101 zł (w tym opłata ewidencyjna 1 zł) i wymienić posiadane prawo jazdy. Procedura wymiany tutaj.

Uwagi:

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić pod nr tel. 15 643-36-37, 15 643-36-42.

UWAGA! Informujemy, że publikowany na naszych stronach wzór formularza wniosku, po wypełnieniu i złożeniu podpisu, będzie traktowany jako dokument przygotowany do rozpoczęcia procedury administracyjnej o ile zostanie wydrukowany na drukarce laserowej o rozdzielczości 600 dpi oraz przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. Osoby, które wydrukują nasz wzór formularza bez zastosowania tych warunków, mogą zostać poproszone o ponowne wypełnienie wniosku na oryginalnym formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. Utrudnienia te są spowodowane koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów odczytujących dane z formularzy.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Załączniki:
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - druk do wypełnienia[Opłata - druk do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej należy wpisać na każdym druku)]51 kB