bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3005
Odsłon artykułów:
1564682

Zwrot prawa jazdy po okresie zatrzymania dłuższym niż rok

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

ZWROT PRAWA JAZDY PO OKRESIE ZATRZYMANIA DŁUŻSZYM NIŻ ROK

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

  • Rozporządzenie Ministra Infrstruktury i Budownictwa z dnia
    24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

  • Wniosek

  • kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycjii frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16-go roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny- w takim przypadku do wniosku załącza się zaśwaidczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

  • orzeczenie lekarskie i psychologiczne, jeżeli było wymagane

  • do wglądu dowód osobisty

Opłata

Jeżeli zachodzi konieczność wymiany prawa jazdy (np. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, terminu ważności, itp.) uiszcza sie opłatę w wysokości 101 zł (w tym opłata ewidencyjna 1zł)

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola, pok. 209

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu wymaganych dokumentów w Wydziale Kominukacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (pok. 209) zostaje wygenerowany Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) i wnioskodawca uzyskuje unikalny numer PKK. Profil umożliwia wyznaczenie terminu egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu PKK jest uzupełniony i zostaje przekazany elektronicznie do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Jeśli istnieje konieczność wymiany dokumentu, to po doręczeniu opłaty za wydanie prawa jazdy do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, pok. 209 w terminie 2 dni przesyła się zamówienie na wykonanie prawa jazdy do PWPW S.A w Warszawie.

Uwagi:

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić pod nr tel. 15 643-36-37, 15 643-36-40.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie prawa jazdy

 

 

1.    Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643-37-09, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2.    Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: tel. 15 643-36-35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3.  Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja obowiązku prawnego na podstawie przepisów wymienionych wyżej w tabelce.
4.  Dane przekazywane są do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
w Warszawie.
5.    Okres, przez który dane będą przechowywane wynika z instrukcji archiwalnej.
6.    Ma Pan/i prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych,
b)    sprostowania swoich danych osobowych,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.    Informacje o tym czy podanie danych wynika z obowiązku prawnego można uzyskać u pracownika załatwiającego sprawę lub Naczelnika Wydziału.
8.    Dane niewynikające z obowiązku prawnego zbierane są, gdy wyrazi Pan/i na to zgodę.

*Co to jest RODO?
RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to akt prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.

 

Załączniki:
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - druk do wypełnienia[Opłata - druk do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej należy wpisać na każdym druku)]51 kB