bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
2986
Odsłon artykułów:
1545073

Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty roczne

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA, OPŁATY ROCZNE

Podstawa prawna:

art. 71 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 102 poz. 651)

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Nie dotyczy

Opłata:

Zgodnie z wypowiedzeniem

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola pok. 314

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa wnosi się przez cały okres użytkowania w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok - bez dodatkowego wezwania, na konto: Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli 58 9430 0006 0001 0041 2000 0002. Na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem płatności, może zostać ustalony inny termin płatności. W przypadku zwłoki w uiszczeniu należności naliczane są ustawowe odsetki.

Uwagi:

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić pod nr tel. (015) 643-36-15

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w terminie 30 dni od daty jego otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 12, 39-400 Tarnobrzeg