bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
2986
Odsłon artykułów:
1545074

Wydanie decyzji o wpisaniu, zmianie i wykreśleniu właściciela nieruchomości

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola

WYDAWANIE DECYZJI O WPISANIU, WYKREŚLENIU, ZMIANIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:

Właściciel lub władający zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 725 ze zm.) zobowiązany jest do zgłoszenia Staroście wszelkich zmian objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni od dnia powstania tej zmiany.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wniosek, dokumenty potwierdzające własność nieruchomością (np. akt własności ziemi, akt notarialny, ostateczna decyzja administracyjna, prawomocne postanowienie sądu itp.)

Opłata:

Nie podlega opłatom skarbowym.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola pok. 313 i 319

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż do 30 dni od daty złożenia wniosku z kompletem załączników

Uwagi:

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić pod nr tel: (015) 643-36-12, 643-37-08 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do 14 dni od daty otrzymania decyzji do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów