bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
2986
Odsłon artykułów:
1545071

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

  1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, z siedzibą Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643-37-09
  2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: tel. 15 643-36-35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  3. Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja obowiązku prawnego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz realizacja umów zawieranych z innymi podmiotami, a także realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
  4. Dane mogą być przekazywane do podmiotów prywatnych na podstawie stosownych umów (podmioty wykonujące usługi geodezyjne), podmiotów publicznych - gdy istnieje uzasadniony cel lub przepis prawa.
  5. Okres, przez który dane będą przechowywane wynika z instrukcji archiwalnej.
  6. Ma Pan/i prawo:

a)    dostępu do treści swoich danych, z wyjątkiem:

przy przetwrzaniu danych osobowych w związku z:

1) prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3) tworzeniem i utrzymywaniem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,

prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO (tj. uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą) w zakresie wystąpień zawierających dane osobowe osób trzecich, które nie skutkują wszczęciem postępowania administracyjnego, przysługuje w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osób, od których dane pozyskano - zgodnie z art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).


b)    sprostowania swoich danych osobowych,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - https://uodo.gov.pl/ - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

Prawa: do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych mają zastosowanie tylko w wyszczególnionych w przepisach prawa przypadkach.

7. Informacje o tym czy podanie danych wynika z obowiązku prawnego czy jest konieczne do zawarcia umowy można uzyskać u pracownika załatwiającego sprawę lub Naczelnika Wydziału.


8.    Dane niewynikające z obowiązku prawnego, interesu publicznego lub w celu realizacji umowy zbierane są, gdy wyrazi Pan/i na to zgodę.

 

1.        Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola,
tel. 15 643-37-09, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2.        Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: tel. 15 643-36-35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3.        Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja obowiązku prawnego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4.        Dane mogą być przekazywane są do podmiotów prywatnych na podstawie stosownych umów (podmioty wykonywujące usługi geodezyjne), podmiotów publicznych - gdy istnieje uzasadniony cel lub przepis prawa.

5.        Okres, przez który dane będą przechowywane wynika z instrukcji archiwalnej.

6.        Ma Pan/i prawo:

a)               dostępu do treści swoich danych,

b)               sprostowania swoich danych osobowych,

c)                wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.        Informacje o tym czy podanie danych wynika z obowiązku prawnego można uzyskać u pracownika załatwiającego sprawę lub Naczelnika Wydziału.

8.        Dane niewynikające z obowiązku prawnego zbierane są, gdy wyrazi Pan/i na to zgodę.