Ewidencja stowarzyszeń działających na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 roku "Prawo o stowarzyszeniach" Dz. U. z 1989 roku Nr 20, poz. 104 z póżn. zm. wpisanych do KRS

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ
DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY z dn. 7 kwietnia 1989 rokuPRAWO O STOWARZYSZENIACH” ( Dz. U. z 1989 roku Nr 20, poz. 104 z późn. zm.
wpisanych do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Lp.

Nr. rej. Sądowego KRS

Nazwa stowarzyszenia

Adres siedziby

Prezes Zarządu

 

1.

0000043412

Związek Bezrobotnych w Stalowej Woli

ul. Ofiar Katynia 6,

37-450 Stalowa Wola

Anna Szymańska

 

2.

0000044324

Stowarzyszenie CENTRUM WOLONTARIATU i Inicjatyw

Obywatelskich w Stalowej Woli

ul. Wojska Polskiego 5, 37-450 Stalowa Wola

Elżbieta Tomczak

 

3.

0000015430

Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych

w Zaklikowie

ul. Mickiewicza 1, 37-450 Stalowa Wola

Andrzej Rej

 

4.

000001567

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii

“AMAZONKA” w Stalowej Woli

ul. Dmowskiego 37-450 Stalowa Wola

Halina Dąbrowska

 

5.

0000015850

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “SZANSA”

w Stalowej Woli

ul. Czarnieckiego 3, 37-450 Stalowa Wola

Agnieszka Pelic

 

6.

12248

Stowarzyszenie Klubu Abstynenta “ALTERNATYWA” w Stalowej Woli

ul. Hutnicza 8, 37-450 Stalowa Wola

Marek Chmiel

 

7.

0000015570

Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej “WOLNI OD UZALEŻNIEŃ” w

Kotowej Woli

Kotowa Wola 1, 37-415 Zaleszany

Lucjan Idec

 Wykreślone Postanowienie z dn.25.02.2015r RZ.XII NS-REJ.KRS/023150/14/946

8.

0000052238

Stowarzyszenie Wspierania Ratownictwa i Ochrony Ludności w Zakresie

Ochrony Przeciwpożarowej w Stalowej Woli.

Al. Jana Pawła II 27, 37-450 Stalowa Wola

Grażyna Janik

 

9.

 

Stowarzyszenie Obywatelskie na Rzecz Gminy ZAKLIKÓW

ul. Strażacka 2, 37-470 Zaklików

J. Macierzyński

 w likwidacji

10

0000022794

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi “ORATORIUM”

w Stalowej Woli

ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola

Ks. Mychajło Prokopiw

 

11.

24883

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Poradni

Leczenia Osteoporozy i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

w Stalowej Woli

ul. Wojska Polskiego 5, 37-450 Stalowa Wola

Rajzerewicz Andrzej

 

12.

40521

Stowarzyszenie Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach Wschodnich

w Stalowej Woli

Al. Jana Pawła II 15/33, 37-450 Stalowa Wola

Teresa Grad

 w likwidacji

13.

42558

Stowarzyszenie “ZDROWIE PSYCHICZNE” w Stalowej Woli

ul. Ks, J. Popiełuszki 29,37-450 Stalowa Wola

Krzysztof Łokaj

 

14.

000042621

Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca “LASOWIACY”

w Stalowej Woli

ul. KEN 9/2, 37-450 Stalowa Wola

Marek Zaremba

 

15.

64899

Rozwadowskie Stowarzyszenie Patriotyczne

w Stalowej Woli

ul. 3-go Maja 6, 37-450 Stalowa Wola

Maria Rehorowska

 

16.

0000071697

Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe

w Stalowej Woli

ul. Ks. Skoczyńskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Artur Burak

 

17.

0000071811

Stowarzyszenie Pomocy “VIS VITALIS”

w Stalowej Woli

ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola

Wołos Halina

 działalność statutowa zawieszona

18.

0000026288

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo “SONIR”

w Stalowej Woli

ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Barbara Baranowska

 

19.

 

Stalowowolskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

w Stalowej Woli

ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Marek Kijanka

 

20.

0000031014

Stowarzyszenie Literackie “WITRYNA”

w Stalowej Woli

ul. Siedlanowskiego 3, 37-450 Stalowa Wola

Agnieszka Bulicz

 

21.

4107

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich “Przyjaciół Zbydniowa”

37-416 Zbydniów 43

Jan Ludian

 

22.

34697

Regionalne Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców

w Stalowej Woli

ul.Rozwadowska 34, 37-450 Stalowa Wola

Sylwester Daśko

 

23.

33797

Stowarzyszenie "STREFA SPOTKAŃ"

ul. 1-go Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola

Anna Maciuch

 

24.

111367

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych

w Chwałowicach

Chwałowice 132/14, 37-455 Radomyśl n/S.

Wioletta Maślach

 

25.

0000025413

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie “TARCZA”

w Stalowej Woli

Al. Jana Pawła II 5, 37-450 Stalowa Wola

Urszula Leśniewska

 

26.

0000122500

Towarzystwo Społecznego Parkingu w Stalowej Woli

ul. Okulickiego 22/96, 37-450 Stalowa Wola

Władysław Albinowski

 Wykreślone z KRS

27.

125119

Podkarpackie Stowarzyszenie Przewoźników i Spedytorów w Stalowej Woli

ul. Przemysłowa 6, 37-450 Stalowa Wola

Józef Burak

 

28.

128637

Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej “PRYZMAT” w Stalowej Woli

ul. Hutnicza 8, 37-450 Stalowa Wola

Andrzej Wasyliszyn

 

29.

131413

Zrzeszenie Drobnych Kupców Stalowej Woli

ul. Wojska Polskiego 40/39, 37-450 Stalowa Wola

Marek Dubicki

 

30.

0000134494

Stowarzyszenie Wspierania Osób Poszkodowanych w Wypadkach

Komunikacyjnych “POLITRAUMA” w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Antoni Bochnak

 

31.

135932

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Popularyzacji i Powszechnego

Dostępu do Internetu “INTERBLOK” w Stalowej Woli

ul.Okulickiego 56C/12, 37-450 Stalowa Wola

Kamil Kordas

 

32.

136765

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Pilchów “GOŚCINIEC”

Remiza OSP – Pilchów 37-464 Stalowa Wola

Eugenia Rembisz

 

33.

146952

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie PYSZNICA

 

ul. Wolności 277, 37-403 Pysznica

Krzysztof Haliniak

 

34.

168102

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej

ul. Dmowskiego 2a, 37-450 Stalowa Wola

Maria Żarów

 

35.

155145

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży “AZYMUT”

ul. Zwirki i Wigury 6, 37-450 Stalowa Wola

Jarosław Grzegorczyk

 

36.

161713

Stowarzyszenie Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach

ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola

Maria Miklus-Michalska

 

37.

156323

Ośrodek Profilaktyki Młodzieży

ul. Okulickiego 10/55a, 37-450 Stalowa Wola

Andrzej Urbanik

 

38.

171687

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu oraz ich Rodzinom w Stalowej Woli

ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Lech Wiesław Szymonik

 

39.

0000172457

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Powszechnego Dostępu Do Internetu „CHARZEWICE” z siedzibą w Stalowej Woli

ul. Lipowa 38, 37-450 Stalowa Wola

Leszek Jakub Dąbkowski

 

40.

0000174722

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw FORUM w Zaklikowie

ul. Zachodnia 13, 37-470 Zaklików

Mariusz Sołtys

 

41.

180977

”Grono Młodzieży Ziemi Radomyskiej” w Radomyślu n/Sanem,

ul. Lubelska 16

37-455 Radomyśl n/S.

Wiktor Roman

 

42.

0000180506

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Specjalnej Troski “NADZIEJA” w Stalowej Woli

ul, Hutnicza 14, 37-450 Stalowa Wola

Irena Stępień

 

43.

198199

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bojanów “Edukacja i Rozwój”

ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

Grzegorz Janiec

 

44.

157742

Stowarzyszenie “PANDOZ-INICJATYWA”Rozwoju w Antoniowie

Antoniów 33, 37-455 Radomyśl n/S

Janusz Wrona

 

45.

0000202201

Stowarzyszenie Przyjaciół Praw Człowieka i Obywatela“AURORA” w Stalowej Woli

ul. Siedlanowskiego 10/33, 37-450 Stalowa Wola

Izabela Słowik

 Wykreślone z KRS

46.

0000204684

Regionalne Stowarzyszenie „Sprawiedliwość i Praworządność” w Stalowej Woli

ul. Energetyków 33/16, 37-450 Stalowa Wola

Andrzej Szlęzak

 Wykreślone z KRS

47.

207827

Stalowowolskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Regionalnego w Stalowej Woli

ul. Wolności 2A, 37-450 Stalowa Wola

Siembida Wiesław

działalność statutowa zawieszona

48.

209305

Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w Stalowej Woli

ul. KEN 4, 37-450 Stalowa Wola

Andrzej Grobel

 

49.

209272

Klub Jeździecki “BARIA” w Żabnie

Żabno Nr 166, 37-455 Radomyśl n/S.

Maria Bieńko

 

50.

210648

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Orzechów

Orzechów Nr 9, 37-455 Radomyśl n/S.

Kułaga Marek

 

51.

216481

Stowarzyszenie Rolników Sołectwa RZECZYCA DŁUGA w Rzeczycy Długiej

Dom Strażacki – Rzeczyca Długa NR 119, 37-455 Radomyśl n/S.

Damian Tracz

 

52.

219226

Stalowowolskie Stowarzyszenie Pomocy Dializowanym w Stalowej Woli

Szpital, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Wiesława Kiszka

 W likwidacji

53.

0000219906

Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski “FLORIAN” w Stalowej Woli

ul. Floriańska 5, 37-450 Stalowa Wola

Edyta Fofana

 

54.

0000221231

Stowarzyszenie Odmowy Wsi WOLAN w Kotowej Woli

Publiczna Szkola Podstawowa NR1 , 37-416 Zbydniów

Edward Paterek

 

55.

0000221993

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień w Stalowej Woli

ul. Dąbrowskiego 7, 37-464 Stalowa Wola

Jacek Kasprzak

 

56.

0000225269

Podkarpackie Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju “BATNA” w Stalowej Woli

ul. 1-go Sierpnia 34, 37-450 Stalowa Wola

Joanna Grobel-Proszowska

 

57.

226770

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej “CRESCENDO” w Stalowej Woli

ul. Narutowicza, 11, 37-450 Stalowa Wola

Bożena Wójtowicz

 

58.

360894

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Wsi Skowierzyn“Lepsze Jutro”

Skowierzyn 13, 37-415 Zaleszany

Anna Bieniek

 

59.

228314

Stowarzyszenie Na Rzecz Odbudowy Staromiejskiego Ratusza w Rozwadowie w Stalowej Woli

ul. Wolności 3/1 , 37-450 Stalowa Wola

Zbigniew Orczyński

 

60.

234110

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Dąbrówka Pniowska “ZGODA”

Dom Ludowy w Dąbrówce Pniowskiej, 37-455 Radomyśl n/S.

Lucyna Jurkiewicz

 

61.

229275

Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów

w Stalowej Woli –Rozwadowie “POKOJ I DOBRO”

ul. Klasztorna 27, 37-464 Stalowa Wola

Krzysztof Sobiecki

 

62.

230764

Stowarzyszenie Forum Mieszkańców w Stalowej Woli

ul. Okulickiego 125, 37-450 Stalowa Wola

Artur Pychowski

 

63.

230549

.Stowarzyszenie Przyjaznych Edukacji “HORYZONT”w Zbydniowie

Gimnazjum Nr 2, 37-416 Zbydniów

Anna Cisowska

 

64.

232371

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Pniów “ODNOWA”w Pniowie,

Pniów 37, 37-455 Radomyśl n/S.

Henryk Wojewoda

 

65.

232902

Podkarpackie Stowarzyszenie “Własność i Gospodarność” w Stalowej Woli

ul. Poniatowskiego 33a/2, 37-450 Stalowa Wola

Grzegorz Kida

 

66.

234129

Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Romów w Polsce w Stalowej Woli

ul. 1000-lecia 41, 37-450 Stalowa Wola

Adam Klima

 

67.

237507

Stalowowolskie Stowarzyszenie Fotograficzne “ANIMUS” w Stalowej Woli

ul. Okulickiego 32, 37-450 Stalowa Wola

Krzysztof Celuch

 

68.

238027

Stowarzyszenie Rolników Sołectwa WITKOWICE w Witkowicach,

Dom Ludowy w Witkowicach

37-455 Radomyśl n/S.

Marek Bierut

 

69.

238069

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łysaków i Okolice w Łysakowie

Łysaków

37-470 Zaklików

Mariusz Małek

 

70.

246481

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Stalowej Woli

ul. Dąbrowskiego 5, 37-450 Stalowa Wola

Małgorzata Stańczak

 Wykreslone z KRS

71.

10759

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich „Sympatycy Kotowej Woli”

Kotowea Wola

37-415 Zaleszany

Jan Idec 

Wykreślone z KRS 

72.

250198

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw lokalnych w Woli Rzeczyckiej

Publiczna Szkola Podstawowa Woli Rzeczyckiej, 37-455 Radomyśl n/S.

Krzysztof Pęzioł

 

73.

250336

Stowarzyszenie „TUR” na Rzecz Wspierania Wsi Turbia w Turbi

Publiczna SzkolaPodstawowa w Turbi, 37-416 Zbydniów

Maria Perła

 

74.

251184

Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” w Zaleszanach

37-415 Zaleszany 66

Ryszard Łączny

 

75.

251990

Stowarzyszenie Żeglarstwa Morskiego ITAKA przy MOSIR Stalowa Wola w Stalowej Woli

ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola

Dariusz Pawelec

 

76.

253089

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych„CO DALEJ” w Stalowej Woli

ul. Podleśna 2, 37-450 Stalowa Wola

Tomasz Kwolek

 Wykreślone z KRS

77.

255808

Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „PROGRES”.w Dzierdziówce,

Dzierdziówka 164, 37-416 Zbydniów

Ryszard Maj

 

78.

255686

Stowarzyszenie „PARK POMYSŁÓW” im E. Kwiatkowskiego

w Stalowej Woli

ul.Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Witold Burdzy

 

79.

258648

Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa i Harcerstwa Wodnego „HORYZONT” w Stalowej Woli

ul. Żwirki i Wigury 6

37-450 Stalowa Wola

Bogusław Strzelecki

 

80.

265701

Stowarzyszenie „Stalowka. NET” w Stalowej Wola

ul. Niemcewicza 3, 37-450 Stalowa Wola

Jacek Rodecki

 w likwidacji

81.

269607

Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny AMA VERA w Stalowej Woli

ul. Staszica 13/4, 37-450 Stalowa Wola

Ważny Karolina

 Wykreślone z KRS

82.

275828

.Stowarzyszenie Wspierania Internetu „nasznet.org.”

w Pysznicy

ul. Folwarczna 19, 37-403 Pysznica

Bartosz Krzeszewski

 

83.

277573

Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „ERGO”

w Stalowej Woli,

ul. Kwiatkowskiego 27, 37-450 Stalowa Wola

Elżbieta Wałek

 

84.

284099

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rzeczyca Okrągła „ŁUKAWICA” w Rzeczycy Okrągłej

Dom Ludowy w Rzeczycy Okrągłej, 37-455 Radomyślu n. Sanem

Jacek Pamuła

 

85.

298675

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. KEN

w Stalowej Woli

ul. Staszica 5

37-450 Stalowa Wola

Wojciech Pamuła

 

86.

299668

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2

w Stalowej Woli

ul. Wojska Polskiego 9

37-450 Stalowa Wola

Błażejewski Edward

 

87.

300425

Stowarzyszenie pn.: Koło Gospodyń Wiejskich w Turbi

Turbia 108, 37-416 Zbydniów

Jadwiga Kobylarz

 

88.

3000329

Stowarzyszenie pn.: Koło Gospodyń Wiejskich „Perły Łęgu”

w Bojanowie

ul. Kolbuszowska 11, 37-433 Bojanów

Monika Kolańska

 

89.

301294

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Gwoźdźcu,

Gwożdziec 148, 37-433 Bojanów

Aneta Zakrzewska

 

90.

251405

Stowarzyszenie Kobiet Słomianej

w Słomianej

Słomiana 37-403 Pysznica

Danuta Mroczek

 

91.

306187

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radomyskiej „JEDNOŚĆ”

w Radomyślu n/Sanem

ul. Legionów 22, 37-455 Radomyśl n/Sanem.

Lesław Pater

 

92.

307153

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żabno

w Żabnie

Dom Ludowy w Żabnie

37-455 Radomyśl n/S.

Anna Hajduk

 

93.

308734

Stowarzyszenie p.n.: Komitet Budowy Kaplicy

w Przyszowie

Dom Kultury w Przyszowie

37-433 Bojanów

Edward Wdowiak

 

94.

307434

Stowarzystwo Regionalne Ziemi Pysznickiej im. X. Prałata Władysława Szubargi

w Pysznicy

ul. Wolności 277, 37-403 Pysznica

Eugeniusz Surowaniec

 

95.

308489

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej

w Jastkowicach,

Jastkowice, ul. Armii Krajowej 18, 37-403 Pysznica

Stanisław Paleń

 

96.

309973

.Stowarzyszenie Kupców „ZIELENIAK”

w Stalowej Woli

ul. Okulickiego 1B/80, 37-450 Stalowa Wola

Sławomir Kobylarz

 

97.

312953

Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola

w Stalowej Woli

ul. Klasztorna 21 , 37-450 Stalowa Wola

Rafał Pietras

 

98.

315614

Stowarzyszenie Kobiet Przedsiębiorczych z Lasek w Laskach,

Laski 33, 37-433 Bojanów,

Genowefa Sudoł

 

99.

315615

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Lipa „LIPA ZDRÓJ”

ul. Lipowa 19, 37-470 Zaklików

Jerzy Drzewi

 

100.

318594

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół

w Pysznicy

ul. Sportowa 1, 37-403 Pysznica

Janusz Sudoł

 

101.

318823

Towarzyszenie Przyjaciół Stalowowolskich Przedszkoli

w Stalowej Woli

ul. Okulickiego 20, 37-450 Stalowa Wola

Maria Zubrzycka

 w likwidacji

102.

318842

”STALOWA WOLA – Miasto Przyjazne Przedsiębiorcom”

w Stalowej Woli

ul. Poniatowskiego 72/10, 37-450 Stalowa Wola

Tomasz Siudak

 Wykreślone z KRS

103.

319351

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Kobiety Przyszłościowe”

w Bojanowie

ul. Tarnobrzeska 3, 37-450 Stalowa Wola

Stanisława Pełka

 

104.

321599

Stowarzyszenie „Z PASJĄ” w Woli Rzeczyckiej

Wola Rzeczycka, 37-455 Radomyśl n/S.

Kamil Kawka

 

105.

323410

Stowarzyszenie Oświatowe Przyjaciół Szkoły Kościuszkowskiej

w Stalowej Woli

ul. 1-go Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola

Longina Ordon

 

106.

323895

Stowarzyszenie Dzieciak przy Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli

ul. Ks. J. Popiełuszki 29a, 37-450 Stalowa Wola

Bożena Niemiec

 

107.

326123

Stowarzyszenie „DAR SERCA” w Zbydniowie

37-416 Zbydniów 97

Barbara Grzywacz

 

108.

327202

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „RAZEM W EUROPIE”

ul. 1-go Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola

Barbara Nowak

 

109.

326555

Stowarzyszenie „CHÓR LASOWIACY przy Miejskim Domu Kultury”

w Stalowej Woli

ul. 1-go Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola

Celina Skoczek

 

110.

327344

Stowarzyszenie „SŁONECZNA PRZYSZŁOŚĆ” w Stalowej Woli

ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola

Krystyna Skwierz

 Wykreślone z KRS

111.

331737

Rozwadowskie Towarzystwo Miłośników Kolei w Stalowej Woli

ul. Dąbrowskiego 12, 37-450 Stalowa Wola

Grażyna Chochowska

 

112.

338709

Towarzystwo Krzewienia Kultury Śpiewu „GAUDIUM”

w Stalowej Woli

ul. Floriańska 5, 37-450 Stalowa Wola

Tadeusz Lauterbach

 

113.

346900

.Stowarzyszenie „VOLTA DO MUNDO”

z siedzibą w Stalowej Woli

Al. Jana Pawła II 26/13, 47-450 Stalowa Wola

Jacek Wojciechowski

 

114.

345156

Stowarzyszenie Pracowników Oddziału Dziecięcego Szpitala Miejskiego

w Stalowej Woli ZDROWE DZIECIŃSTWO w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Maria Kicińska

 Wykreślone z KRS

115.

0000247819

Polski Klub Ekologiczny „PRZYJACIELE ZIEMI”

z siedzibą w Stalowej Woli

ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola

Serafin Bąk Urszula

 

116.

350693

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Edukacyjnych

w Stalowej Woli

ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola

Zbigniew Wojna

 Wykreślone z KRS

117.

350434

Stowarzyszenie Paralotniowe „Parateam. Pl” w Stalowej Woli

ul. Okrzei 6, 37-450 Stalowa Wola

Marek Samojeden

 

118.

350711

Podkarpackie Centrum Medycyny Hiperbarycznej

w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Urszula Guzek

 

119.

353312

Stowarzyszenie Młodzieży „Kreatywni w Działaniu”

w Bojanowie

ul. Tarnobrzeska 3, 37-433 Bojanów

Anita Ryba

 

120.

356451

Stowarzyszenie ZIELONA STALÓWKA

w Stalowej Woli

ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola

Mariusz Piasecki

 

121.

362681

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Skowierzynie

Skowierzyn, 37-415 Zaleszany

Beata Szpunar

 

122.

362624

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej

Turbi „POMOCNA DŁOŃ”

Turbia 37

37-416 Zbydniów

Małgorzata Bąk

 

123.

388769

Stowarzyszenie Sympatyków Pogoni Lwów

w Stalowej Woli

ul. Poniatowskiego 35B/10

37-450 Stalowa Wola

Marcin Siembida

 

124.

393472

Stowarzyszenie na Rzecz Biznesu i Kultury „ART OF BUSINESS” w Stalowej Woli

ul. Okulickiego 1c/25

37-450 Stalowa Wola

Barbara Pacyna

 Wykreslone Postanowienie RZ.XII NS-REJ.KRS/016985/15/931 z dn. 21.10.2015rok

125.

398232

Stowarzyszenie „Uniwersyteckie Srebrne Lata” w Stalowej Woli

ul. 1-go Sierpnia 9

37-450 Stalowa Wola

Prędka Krystyna

 

126.

402152

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „FUTRZAK” w Stalowej Woli

ul. Dmowskiego 9

37-450 Stalowa Wola

Greta Skrzypek

 

127.

405945

Stowarzyszenie Integracji Edukacyjnej „Pi-Ko-Ma”

w Pilchowie

Nr 240, 37-464 Stalowa Wola

Anna Kręcichwost

 

128.

406531

.Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych NR 3 im. Króla Jana III Sobieskiego

w Stalowej Woli,

 

ul. Polna 15

37-450 Stalowa Wola

Piotr Kuligowski

 

129.

406057

Stowarzyszenie „LATOROŚL”

w Stalowej Woli,

ul. 1-go Sierpnia 9

37-450 Stalowa Wola

Paulina Zalewska

 

130.

407291

Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Poszkodowanych przez Los p.n.

PODZIEL SIĘ...”

 

Kępie Zaleszańskie

Karol Czernecki

 Wykreślone z KRS

131.

410800

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „BAZA” w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

Anna Chruściel

 

132.

413479

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli

ul.1-Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola

Marian Rogowski

 Wykreślone z KRS

133.

415620

Stowarzyszenie „Nastawieni na Rozwój” w Stalowej Woli

ul. 1-go Sierpnia 9

37-450 Stalowa Wola

Dominik Sądej

 

134.

418914

Stowarzyszenie Mieszkańców”Bliżej siebie” w Korabinie

Korabina 40

37-433 Bojanów

Maria Woś

 

135.

416629

Stowarzyszenie „JEZIORANKA” w Motyczu Szlacheckim

Dom Ludowy

w Motyczu Szlacheckim

37-415 Zaleszany

Agnieszka Mazur

 

136.

422131

Stowarzyszenie „KLUB BALONOWY STALOWA WOLA”

ul. Wojska Polskiego 3/44, 37-450 Stalowa Wola

Waldemar Lekan

 

137.

421460

Stowarzyszenie „DOBRO POWRACA” w Stalowej Woli

ul. KEN 2/42,37-450 Stalowa Wola

Konrad Mężyński

 

138.

423898

Bojanowskie Koło Wędkarskie „STARY ŁĘG” w Bojanowie

ul. Tarnobrzeska 3, 37-433 Bojanów

Andrzej Bartman

 

139.

434244

Stowarzyszenie Miłośników Motocykli w Stalowej Woli

ul. 1-go Sierpnia 34

Mariusz Różański

 

140.

439060

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

ul. Ofiar Katynia 6, 37-450 Stalowa Wola

Jacek Zieliński

 Wykreślone

Postanowienie Sygn.RZXII Ns Rej. KRS 449/17/319 z dn. 07.03.2017r.

141.

454275

Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej NR 11 im. Szarych Szeregów I klas Chóralnych w Stalowej Woli

ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola

Paweł Kornik

 

142.

455266

Stowarzyszenie "RÓWNOWAGA" w Stalowej Woli

ul. M.Dąbrowskiej 3, 37-450 Stalowa Wola

Małgorzata Sawa

 

143.

456881

 

Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Twórczych w Stalowej Woli

ul. Okulickiego 30/7, 37-450 Stalowa Wola

Marcin Kotuła

 

144.

306909

 

Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Edukacyjnych i Gospodarczych "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" w Stalowej Woli

ul. Okulickiego 14,37-450 Stalowa Wola

Dorota Grobel

 

145.

 467941

Stowarzyszenie Wędkarzy Rzeczycy Okrągłej w Rzeczycy Okrągłej

Rzeczyca Okrągła 78, 37-455 Radomyśł n/Sanem

Ryszard Kowal

 

 146.

 

473997

Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli

Al. Jana Pawła II 9/7, 37-450 Stalowa Wola 

Jan Jurecki

 

147.

 

477230

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "SPEKTRUM" w Stalowej Woli

ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Małgorzata Gotfryd

 

148.

 492222

Stowarzyszenie absolwentów i Sympatyków Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli "INTELEKTO"

ul. 1-go Sierpnia 12
37-450 Stalowa Wola

Beata Wawrzkiewicz

 

149.

491931

Stowarzyszenie "WSPÓLNOTA RODZIN KRÓLOWEJ JADWIGI" w Pilchowie

Pilchów 136, 37-464 Stalowa Wola

Jan Latawiec

 

150.

497394

Stowarzyszenie Zaleszańskich Animatorów Liderów i Koordynatorów w kotowej Woli

Kotowa Wola 1, 37-415 Zaleszany

Sebastian Nabrzeski

 

151.

 511225

Podkarpackie Stowarzyszenie Poszukiwaczy "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA" w Stalowej Woli

ul. St. Dąbka 10/7, 37-450 Stalowa Wola

Łukasz Krawiec

 

152.

 517997

 

Stowarzyszenie Polskiej Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego w Stalowej Woli

ul. Wojska Polskiego 10/19

Aleksander Szczęch

 

153.

 534349

Stowarzyszenie Ogrodowe Działkowców "SAN" w Stalowej Woli

ul.Krzywa 47, 37-450 Stalowa Wola

Józef Steć

 

154.

 

540831

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "PARTYZANT" w Stalowej Woli

ul. Wieniawskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Mariusz Ryszard Szeferski

 

155.

 

542058

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mikro i Małej Przedsiębiorczości "SKAZANI NA SUKCES" w Stalowej Woli

Al. Jana Pawła II

2f

Waldemar Habiński

 
156.

 

542116

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych  "IMPULS" w Cisowym Lesie

Lisów Las

37-433 Bojanów

Krzysztof Janiec  
157.

 

545953

Stowarzyszenie Ogrodowe Działkowców SOCHY w Stalowej Woli Al. J. Pawła II 9/7, 37-450 Stalowa Wola Jan Jurecki  
 158.

 

548054

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów p.n.: "KOCHAM ŻYCIE" w Stalowej Woli   ul. Wolności 2a, 37-450 Stalowa Wola Jerzy Dulnik   
159.

 

549064

Stowarzyszenie Współpracy Międzypokoleniowej "Maziarze" w Maziarni Maziarnia 126, 37-433 Bojanów Monika Iwaszczuk  
160.  559577 Stowarzyszenie p.n.:"W DOLINIE SANU - SUDOLANIE" w Sudołach ul. Sanowa 40, 37-403 Pysznica Stanisław Sudoł  
161.

 

550499

Stowarzyszenie p.n.: ROWERZYŚCI ZE STALI w Stalowej Woli  ul. Podleśna 19/7, 37-450 Stalowa Wola Klaudia Kowalska  
 162.

 

550829

 Stowarzyszenie Rodzin "DAR"

w Obojni

Obojna 163

37-415 Zaleszany

Paweł Bizoń   
163.  562040

Karpackie Centrum Rozwiązywania Sporów w Stalowej Woli

ul. Poniatowskiego 2/118, 37-450 Stalowa Wola

 

Paulina Garbacik

 
164.  562115

Stowarzyszenie NOVINY w Nowinach

Nowiny56, 37-455 Radomyśl n/S

Monika Samołyk

 
165. 16384

Stowarzyszenie -Ruch Pomocy Psychologicznej - INTEGRACJA

ul. Polna 18, 37-464 Stalowa Wola

Edyta Nowaczewska

 
166.  574042 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Zaklikowskiej

ul. Zachodnia 13

37-470 Zaklików

Małgorzata Tomczyk  
167  579150 Stowarzyszenie PRZYJAZNA DŁÓŃ w Stalowej Woli

ul. Ściegiennego 20, 37-464 Stalowa Wola

Andrzej Dariusz Kochan  
168.  579597 Stowarzyszenie Kulturalne PROSCENIUM w Stalowej Woli

ul. Okulickiego 32

37-450 Stalowa Wola

Izabela Lech  
169.  579583 Podkarpackie Centrum Wspierania JOW - Stowarzyszenie Dla Wspierania Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w Pysznicy ul. Wolności281, 37-403 Pysznica Rafał Wesołowski  
170.

 

585910

Stowarzyszenie  Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci przy Publicznej Szkole Podstawowej im. "ORŁA BIAŁEGO" w Krzakach  PSP im. Orła Białego w Krzakach, ul. Nowa 15, 37-403 Pysznica Wojciech Kowalik  
171.

 596560

Stowarzyszenie ZAKLIKÓW -ODNOWA w Zaklikowie

ul. Św.Anny 10,

37-470 Zaklików

Joanna Bzymek-Polańska  
172.

 599924

Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej "KODARIUM" w Stalowej Woli

Al. Jana Pawła II 82/26

Grzegorz Kunicki  
173.

 608958

Rozwadowskie Stowarzyszenie Historyczne w Stalowej Woli

ul. Jagielońska 1

37-464 Stalowa Wola

Halina Kułacz  
174.

608468 

 

Stalowowolskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami w Stalowej Woli Al. Jana Pawła II 8/43,37-450 Stalowa Wola Anna Szwed  
 175.  619258  Stowarzyszenie  Ziemi Zaklikowskiej um. Anny Nagórskiej w Zaklikowie  ul. Lubelska 4, 37-470 Zaklików Waldemar Plennikowski  
176. 643829 Stowarzyszenie STALOWI PATRIOCI w Stalowej Woli Al. J. Pawła II46/118, 37-450 Stalowa Wola Piotr Serafin  
177. 644144 Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Podleśna" w stalowej Woli ul. Podlesna 2, 37-450 Stalowa Wola Jerzy Łata  
178. 649651 Stowarzyszenie "MEDYK" na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w Stalowej ul. Poniatowskiego 31, 37-450 Stalowa Wola Aneta Bil-Wrońska  
179. 647215 Miejski Klub Strzelecki  Miłośników i Kolekcjonerów Broni UR w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 27, 37-450 Stalowa Wola Grzegorz Męciński  
180. 651043 Stowarzyszenie Przyjaciele Przedszkola w Pysznicy ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica Anna Kata  
181. 648158 Stowarzyszenie "Poradniacy.pl" w Stalowej Woli ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola Marzena Łata  
182. 652264 Towarzystwo Inicjatyw Społecznych "PROWINCJE POGRANICZA" ul. Turystyczna 3, 37-470 Zaklików Waldemar Żelazny  
183. 652681 Stowarzyszenie Wsparcia i Aktywizacji Rodzin "SZTAMA" w Stalowej Woli ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola Karolina Jur  
184. 665006 Stowarzyszenie Rodzin zastępczych "PRZYTULNY DOM" w Stalowej Woli ul. J. Korczaka 1, 37-450 Stalowa Wola Anna Szymańska  
185. 648588 Klub Jeździecki LEŚNICZÓWKA-ŚWIT w Dąbrowie Rzeczyckiej Dąbrowa Rzeczycka 133, 37-455 Radomyśl n/Sanem Katarzyna Lubera  
186. 671933 Podkarpackie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w Agatówce ul. Sandomierska56, 37464 Stalowa Wola Andrzej Rzepa  
187. 673932 Stowarzyszenie "PRZYJAZNE CHARZEWICE" ul. Ogrodowa 41, 37-464 Stalowa Wola Michał Karbarz  
188. 675368 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowo-Turystyczne "LUDZIE Z HUTNICZEJ" w Stalowej Woli ul. Żeromskiego 7/10, 37-450 Stalowa Wola Piotr Bednarczyk  
189. 675135 Stowarzyszenie Na Rzecz Dobrej Komunikacji KROK PO KROKU ul. Popiełuszki 4, 37-450 Stalowa Wola Renata Zdunek-Muda  
190. 680000 Stowarzyszenie Promocji Sportu i Aktywności Ruchowej w Stalowej Woli ul. Czarnieckiego 22/15, 37-450 Stalowa Wola Edyta Turko  
191. 697039 Stowarzyszenie Przyjazne Przedszkole w Stalowej Woli ul. Obr. Westerplatte 1, 37-450 Stalowa Wola Bożena Dąbrowska