bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3054
Odsłon artykułów:
1689782

Spis stowarzyszeń działających na terenie powiatu stalowowolskiego na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku "Prawo o stowarzyszniach". Wykaz terenowych jednostek organizacyjnych.

SPIS STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH BA TERENIE POWIATU

STALOWOWOLSKIEGO NA PODSTAWIE USTAWY z dnia 7 kwietnia 1989 roku “PRAWO O STOWARZYSZENIACH” (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 79, poz. 855 z późn. zmianami) WYKAZ TERENOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

Lp.

Nr. rej. Sądowego KRS

Nazwa stowarzyszenia

Adres siedziby

Prezes Zarządu

Uwagi

1.

 

Polskie Towarzystwo Lekarskie

w Stalowej Woli

ul. Staszica 4a, 37-450 Stalowa Wola

lek. med. Marek Ujda

 

2.

 

Polski Związek Niewidomych - Okręg Podkarpacki

Koło Powiatowe w Stalowej Woli

ul. Narutowicza 14, 37-450 Stalowa Wola

Małgorzata Sarleja

 

3.

 

Polski Związek Głuchych

w Stalowej Woli

ul. Mickiewicza 16, 37-450 Stalowa Wola

Andrzej Tracz

 

4.

 

Polski Związek Wędkarski Koło Nr 3

Al. J. Pawła II 7/6, 37-450 Stalowa Wola

Jerzy Górecki

 

5.

 

Polski Związek Wędkarski

Koło Nr 5

ul. Wolności 10a, 37-450 Stalowa Wola

Krzysztof Regucki

 

6.

 

Polski Związek Wędkarski

Koło Nr 13

ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola

Henryk Mianowany

 

7.

 

Polski Związek Wędkarski

Koło Nr 19

Zaleszany 211, 37-415 Zaleszany

Stanisław

Rajtar

 

8.

 

Polski Związek Wędkarski

Koło Nr 30

ul. Lubelska 9, 37-455 Radomyśl n/S.

Stefan Jarosiński

 

9.

 

Polski Związek Wędkarski

Koło Nr 44

Lipa 135

Mieczysław Lenart

 

10

 

Polski Związek Katolicko-Społeczny

w Stalowej Woli

Al. J. Pawła II 46/118, 37-450 Stalowa Wola

Marian Kolasa

 

11.

 

Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką

w Stalowej Woli

ul. Narutowicza 14, 37-450 Stalowa Wola

Jan Rymarz

 

12.

 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

w Stalowej Woli

ul. Wolności 2a, 37-450 Stalowa Wola

Bolesław Maślach

 

13.

 

Towarzystwo im. Brata Alberta Chmielewskiego

w Stalowej Woli

ul. Popiełuszki 4, 37-450 Stalowa Wola

Krystyna Rzegocka

 

14.

 

Polskie Towarzystwo Dysleksji ( nie istnieje od 26.01.2005r )

w Stalowej Woli

ul. Okulickiego 12, 37-450 Stalowa Wola

Jolanta Starzak

 

15.

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

w Stalowej Woli

ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Marek Kilanka

 

16.

 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

w Stalowej Woli

ul. Metalowców 6/1, 37-450 Stalowa Wola

Dionizy Garbacz

 

17.

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Oddział w Stalowej Woli

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Emilian Dwornicki

 

18.

 

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów

w Stalowej Woli

ul. Dmowskiego 2A, 37-450 Stalowa Wola

Ryszard Wójtowicz

 

19.

 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy

w Stalowej Woli

ul. Hutnicza 14, 37-450 Stalowa Wola

Maria Skiba

 

20.

 

Polskie Towarzystwo Nauczycieli w Stalowej Woli

ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola

Anna Woś

(Uchwałą nr 3 z dn. 16.05.2002r Zarząd Główny PTN rozwiązał Oddział)

21.

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Oddział w Stalowej Woli

ul. Żwirki i Wigury 6, 37-450 Stalowa Wola

Bogusław Maziak

 

22.

 

Towarzystwo Przyjaciół KUL

Oddział w Stalowej Woli

ul. ks.J. Popiełuszki 4, 37-450 Stalowa Wola

Janusz Kuchno

 

23.

 

Polskie Centrum Mediacji

Oddział w Stalowej Woli

ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola

Danuta Karbarz

 Oddział Zamknięty

24.

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Obwód Stalowa Wola

ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola

Maria Dekert

 

25.

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej ZARZĄD POWIATOWY w Stalowej Woli

ul. Hutnicza 8, 37-450 Stalowa Wola

Kazimierz Wojas