bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3023
Odsłon artykułów:
1607247

Komunikat o zwołaniu Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego na dzień 7 września 2018 roku.

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, odbędzie się 7 września 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 (s. 113). Rozpoczęcie obrad o godz. 15:30.

Proponowany porządek obrad:
1.    Rozpoczęcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za I półrocze 2018 roku.
4.    Zapoznanie się z wykonaniem budżetu i realizacją zadań przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz stopniem zaawansowania finansowo-rzeczowego inwestycji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.
5.    Zaopiniowanie materiałów na Sesję Rady Powiatu.
6.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Komisji.
7.    Wolne wnioski.
8.    Zakończenie obrad.

Jan Nowak

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego