bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
70
Artykułów:
2957
Odsłon artykułów:
1484371

Komunikat o zwołaniu Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej na dzień 19 kwietnia 2018 roku.

Informuję, że posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej odbędzie się 19 kwietnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, przy ul. Podleśnej 15 (sala 113). Rozpoczęcie obrad o godz. 15:30.

Proponowany porządek obrad:

  1. Rozpoczęcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli – informacja o działalności.
  4. Opiniowanie materiałów na Sesję Rady Powiatu.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej

Sebastian Nabrzeski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)