bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3023
Odsłon artykułów:
1607246

Komunikat o zwołaniu Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej na dzień 19 marca 2018 roku.

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej odbędzie się 19 marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, przy ul. Podleśnej 15 (sala 106). Rozpoczęcie obrad o godz. 15:00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Rozpoczęcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – informacja o bieżącej działalności.
  4. Opiniowanie materiałów na Sesję Rady Powiatu.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej

Sebastian Nabrzeski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)