bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3023
Odsłon artykułów:
1607209

Komunikat o zwołaniu Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej na dzień 23 stycznia 2018 roku.

Informuję, że posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej odbędzie się 23 stycznia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, przy ul. Podleśnej 15 (sala 113). Rozpoczęcie obrad o godz. 15:30.

Proponowany porządek obrad:

  1. Rozpoczęcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opracowanie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji w 2017 rok.
  4. Opiniowanie materiałów na Sesję Rady Powiatu.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

 

Sebastian Nabrzeski

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym