bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3023
Odsłon artykułów:
1607226

Komunikat o zwołaniu Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego na dzień 15 grudnia 2017 roku.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Rozpoczęcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Nr 176/1024/2017 z 15 listopada 2017 roku.
  4. Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 -2039 przyjętego Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 176/1025/2017 z 15 listopada 2017 roku.
  5. Przyjęcie protokołów z poprzednich obrad Komisji Budżetu.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

Jan Nowak

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego