bip logo

 

Logowanie



Odsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3023
Odsłon artykułów:
1607231

Komunikat o zwołaniu Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego na dzień 24 listopada 2017 roku.

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, odbędzie się 24 listopada 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 (s. 113). Rozpoczęcie obrad o godz. 15:30.

Proponowany porządek obrad:

  1. Rozpoczęcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zapoznanie się z realizacją wydatków oświatowych w zakresie: udzielania urlopów dla podratowania zdrowia, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, dokształcanianagród ze specjalnego funduszu nagrodowego.
  4. Zapoznanie się z realizacją rzeczową zadania i wielkością wydatków na przeprowadzoną termomodernizację budynków oświatowych.
  5. Przygotowanie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego na rok 2018.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018.
  7. Zaopiniowanie materiałów na Sesję Rady Powiatu.
  8. Przyjęcie protokołów z poprzednich obrad Komisji Budżetu.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansówi Rozwoju Gospodarczego

Jan Nowak

Przewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Andres