Komunikat o zwołaniu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na dzień 20 września 2017 roku.

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi odbędzie się 20 września 2017 roku w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, przy ul. Kwiatkowskiego 1. Rozpoczęcie obrad o godz. 15:30

Proponowany porządek obrad:

  1. Rozpoczęcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o pracy i funkcjonowaniu Centrum Edukacji Zawodowej.
  4. Analiza osiągniętych wyników dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych – wyniki matur i egzaminów zawodowych.
  5. Informacja o naborze do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.
  6. Opiniowanie materiałów na Sesję Rady Powiatu.
  7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia poprzedniej Komisji.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Grażyna Janik