bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2711
Odsłon artykułów:
1179785

Dyżury Radnych

Druki oświadczeń majątkowych


  1. Druk oświadczenia majątkowego radnego powiatu (pobierz).
  2. Druk oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (pobierz).


Uwagi:
  • Druki zapisano w formacie Ms WORD. Zawierają makra. Jeśli program zarząda włączenia makr należy wyrazić zgodę.
  • Przed wypełnieniem oświadczenia należy przeczytać dokładnie uwagi znajdujące się na początku druku.
  • Aby uzupełnić oświadczenie należy wypełniać tylko szare ramki, pozostałe części oświadczenia są zablokowane do edycji.
  • Drukując oświadczenie dwustronnie, należy zwrócić uwagę, aby część B została wydrukowana na oddzielnej kartce.
  • Oświadczenie obejmuje majątek odrębny zobowiązanego oraz majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową.
  • To czy majątek stanowi majątek odrębny zobowiązanego, czy majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową należy zaznaczyć przy każdej pozycji oświadczenia.
  • "Małżeńska wspólność majątkowa" nie jest tytułem prawnym do nieruchomości. Tytułem prawnym są np: "własność", "współwłasność", "najem", "dzierżawa" itp.
  • Więcej przydatnych informacji dotyczących prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych można znaleźć w internecie.