bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2711
Odsłon artykułów:
1179766

Projekty uchwał 2012 rok


 

Projekty uchwał skierowane pod obrady Rady Powiatu Stalowowolskiego

Lp

Tytuł projektu

skierowany pod obrady sesji (miesiąc)

status aktu

1/2012

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Stalowej Woli.

styczeń

przyjęty

2/2012

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Stalowowolskiego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1346/2.

styczeń

przyjęty

3/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a.

styczeń

przyjęty

4/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8.

styczeń

przyjęty

5/2012

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok.

styczeń

przyjęty

6/2012

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok.

styczeń

przyjęty

7/2012

w sprawie określenia zadań Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli na 2012 rok.

styczeń

przyjęty

8/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

styczeń

przyjęty

9/2012

w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli

luty

przyjęty

10/2012

w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli 

luty

przyjęty

11/2012

w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli 

luty

przyjęty

12/2012

w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Centrum Edukacji Zawodowej 

luty

przyjęty

13/2012

w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli 

luty

przyjęty


 

Uzasadnienie do projektów uchwał Nr 9 - 13/2012


 

 

14/2012

w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli

luty

przyjęty

15/2012

w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli 

luty

przyjęty

16/2012

w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli 

luty

przyjęty

17/2012

w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupełniającego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

luty

przyjęty


 

uzasadnienie do projektów uchwał Nr 14 - 17/2012

 

 

18/2012

w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

luty

przyjęty

19/2012

w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

luty

przyjęty

20/2012

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku

luty

przyjęty

21/2012

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok

luty

przyjęty

22/2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie (przedłużenie) w trybie bezprzetargowym umowy najmu boksu garażowego przy ul. Ks. J. Popiełuszki 13a

luty

przyjęty

23/2012

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012 - 2021

luty

przyjęty