bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2374
Odsłon artykułów:
1037991

Rozpatrywanie petycji w Starostwie Powiatowym

Komórką organizacyjną koorydnującą rozpatrywanie petycji w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli jest Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego. Akt prawny: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Przykładowy formularz petycji (docx)

Petycję kierowaną do Zarządu Powiatu Stalowowolskiego lub Rady Powiatu Stalowowolskiego można przesłać:

  1. na adres: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola;
  2. na numer faksu: 15 643 36 02;
  3. na adres e-mail: powiat (at) stalowowolski.pl (wymagane jest podpisanie petycji bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu);
  4. na skrzynkę ESP Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (adres: /5nux6c28xs/SkrytkaESP) na platformie ePUAP (konieczne jest w tym przypadku posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na ePUAP oraz profilu zaufanego).

Petycję można również złożyć osobiście w kancelarii Urzędu (na parterze), w godzinach pracy Urzędu:

  1. w formie pisma papierowego;
  2. na elektronicznym nośniku danych tj. pamięci masowej USB lub płycie CD/DVD (uwaga, nośnik zostanie zatrzymany w Urzędzie). Wymagane jest podpisanie petycji bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Petycje kierowane do kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu należy kierować na adresy tych jednostek.

 

Na żądanie strony wydane zostanie poświadczenie przedłożenia w postaci papierowej. Poświadczenie przedłożenia zostanie automatycznie wystawione w przypadku złożenia petycji na skrzynkę ePUAP (w formie elektronicznej).

Formaty danych w jakich można doręczyć pismo:

 

.doc
.docx
.gif
.jpg (jpeg)
.ods
.odt
.pdf
.png
.rtf
.svg
.tif (tiff)
.txt
.xls
.xlsx
.xml

 

Wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 MB,

Dokumenty i nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane.