Informacja o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych w obrębie ewidencyjnym 0009-Rzeczyca Długa, jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem

Informacja znajduje się w załączniku