Informacja Starosty Stalowowolskiego o czynnościach ustalenia granic działki nr 133/1 w obrębie ewidencyjnym Laski, jednostka ewidencyjna Bojanów

Informacja Starosty Stalowowolskiego znajduje się w załączniku