Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP2BPPSSZ.26.65.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminu zewnętrznego ECDL CAD + egzamin na certyfikat AUTODESK® Certificate ofCompletion po zakończeniu kursu Auto CAD kursów w związku z realizowanym projektem pt. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”