bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
67
Artykułów:
2248
Odsłon artykułów:
969531

Zakup wraz z dostawą specjalistycznego oprogramowania komputerowego w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”nym

 

 

Zakup wraz z dostawą specjalistycznego oprogramowania komputerowego w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Dostawa materiałów budowlanych oraz sprzętu geodezyjnego
w ramach projektu „ Powiat stalowowolski stawia na zawodowców”

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamowieniu na świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu kursów pn.: Programowanie sterowników logicznych SIMENS SIMATIC S7-1200 w TIA Portal - kurs zaawansowany” dla 3 nauczycieli Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli i kursu pn. Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIA Portal – kurs podstawowy ” dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli w związku z realizowanym projektem pt. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego artykułów biurowych i piśmiennych, pomocy dydaktycznych , materiałów eksploatacyjnych , długopisów i kołonotatników z nadrukiem, wykonanie i wydruk materiałów promocyjnych w ramach projektu " Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Sprzedaż i dostraczenie odzieży ochronnej i roboczej w ramach projektu "Powiat Stalowowlski stawia na zawodowców"

Przedmiot Zamówienia:

Sprzedaż i dostarczenie odzieży ochronnej i roboczej dla uczniów i słuchaczy biorących udział w stażach,praktykach i kursach w ramach projektu " Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców".

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZSP2BPPSSZ.26.7.2017

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na usługę zorganizowania i przeprowadzenia II edycji kursu pn." Kurs obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC zakończony egzaminem czeladniczym"

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C45217061311010.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę zorganizowania i przeprowadzenia II edycji kursu pn. \" kurs obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC zakończony egzaminem czeladniczym\"]34 kB

Ogłoszenie na usługi społeczne ZSP2BPPSSZ.26.8.2017,ZSP2BPPSSZ.26.9.2017,

Instrukcja udzielenia zamówienia na świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na przygotowaniu
i przeprowadzeniu dla 6 nauczycieli kursu pn. Kurs doskonalący w zakresie programu kadrowo-płacowego” i  kursu Modelowanie 2 D i 3D w programie AutoCad z egzaminem Autodesk” w związku z realizowanym projektem pt. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.

 

Ogłoszenie na usługi społeczne ZSP2BPPSSZ.26.6.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na zorganizowaniu
i przeprowadzeniu II edycji kursu pn. „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG” i I edycji kursu pn. „ Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG dla uczniów/uczennic Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w związku
z realizowanym projektem pt. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”

Nr WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Priorytet IX– „Jakość edukacji i kompetencji regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zamówienie na usługi społeczne ZSP2BPPSSZ.26.2.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na zorganizowaniu
i przeprowadzeniu 5 edycji kursu pn. „Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym
z egzaminem zewnętrznym UDT”
dla uczniów/uczennic trzech szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Stalowowolskiego w związku z realizowanym projektem pt. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”
Nr WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Priorytet IX– „Jakość edukacji i kompetencji regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.