bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
64
Artykułów:
2046
Odsłon artykułów:
945703

Ogłoszenie na usługi społeczne ZSP2BPPSSZ.26.6.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na zorganizowaniu
i przeprowadzeniu II edycji kursu pn. „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG” i I edycji kursu pn. „ Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG dla uczniów/uczennic Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w związku
z realizowanym projektem pt. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”

Nr WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Priorytet IX– „Jakość edukacji i kompetencji regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zamówienie na usługi społeczne ZSP2BPPSSZ.26.2.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na zorganizowaniu
i przeprowadzeniu 5 edycji kursu pn. „Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym
z egzaminem zewnętrznym UDT”
dla uczniów/uczennic trzech szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Stalowowolskiego w związku z realizowanym projektem pt. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”
Nr WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Priorytet IX– „Jakość edukacji i kompetencji regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.