bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
64
Artykułów:
2076
Odsłon artykułów:
931643
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w zakresie budowy chodnika na od 21 .06 .17
Informacja z otwarcia ofert: ZDP.261.5.2017 - Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w zakresie budowy chodnika na odcinku od m. Zaklików w kierunku m. Irena – km 1+490 – 2+090 02 .06 .17
ZDP.261.5.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w zakresie budowy chodnika na odcinku od m. Zaklików w kierunku m. Irena – km 1+490 – 2+090 17 .05 .17
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZDP.261.4.2017: Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w zakresie budowy chodnika na odcinku od m. Zaklików w kierunku m. Irena 16 .05 .17
Informacja z otwarcia ofert: ZDP.261.4.2017 - Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w zakresie budowy chodnika na odcinku od m. Zaklików w kierunku m. Irena 15 .05 .17
ZDP.261.4.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w zakresie budowy chodnika na odcinku od m. Zaklików w kierunku m. Irena 28 .04 .17
Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: Remont drogi powiatowej nr 1034R Krzątka – Trzosowa Ścieżka w m. Pietropole 11 .04 .17
Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.03.2017 postępowanie: ZDP.261.3.2017 Remont drogi powiatowej nr 1034R Krzątka – Trzosowa Ścieżka w m. Pietropole 28 .03 .17
Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia: ZDP.261.3.2017-Remont drogi powiatowej nr 1034R Krzątka – Trzosowa Ścieżka w m. Pietropole 22 .03 .17
ZDP.261.3.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Remont drogi powiatowej nr 1034R Krzątka – Trzosowa Ścieżka w m. Pietropole 10 .03 .17
Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn.: Utrzymanie pasów zieleni w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Stalowa Wola oraz koszenie traw i 09 .03 .17
Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn.: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas 09 .03 .17
Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.02.2017r. postępowanie ZDP.261.2.2017 – Utrzymanie pasów zieleni w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Stalowa Wola oraz koszenie traw i chwastów w ciągu dróg powiatowych na terenie pozostałych gmin Powiatu Stalow 23 .02 .17
Informacja z otwarcia ofert w dniu 21.02.2017r. postępowanie ZDP.261.1.2017 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 22 .02 .17
ZDP.261.2.2017 Utrzymanie pasów zieleni w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Stalowa Wola oraz koszenie traw i chwastów w ciągu dróg powiatowych na terenie pozostałych gmin Powiatu Stalowowolskiego - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 14 .02 .17
ZDP.261.1.2017 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 06 .02 .17
ZDP.261.4.2016 Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty: Remont drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce-Rzeczyca Długa w miejscowościach Kruszyna, Goliszowiec, Jastkowice w km 23+360-24+130 oraz km 27+000-27+500 06 .10 .16
Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.09.2016r. postępowanie ZDP.261.4.2016 28 .09 .16
ZDP.261.4.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Remont drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce-Rzeczyca Długa w miejscowościach Kruszyna, Goliszowiec, Jastkowice w km 23+360-24+130 oraz km 27+000-27+500 12 .09 .16
ZDP.261.3.2016 Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty: Część 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików, Część 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budow 17 .06 .16