bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3054
Odsłon artykułów:
1691586

Wyjaśnienie do SIWZ-Sukcesywna dostawa leków do Zakladu Pielegnacyjnego w St.Woli

WYJAŚNIENIE nr 1 do SIWZ
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę produktów leczniczych do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekunczego SPZOZ w Stalowej Woli”. Ogłoszenie opublikowane w BZP nr 474650-2012 z dnia 27.11.2012.
 
Zamawiający – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli informuje, iż do treści SIWZ dla postępowania j/w, znak: ZP-O/342-6/12 wpłynęły zapytania, których treść brzmi jak poniżej:
1.     Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli do osobnego pakietu preparat w poz. 27 Aminophilinnum 2,5% amp. x 10 ze względu na brak produkcji?
2.     Czy w poz. 85, Zamawiający miał na myśli preparat Clexane, 20mg/0,2 ml, inj. 10 amp.-strzyk. gdyż 0,3 ml nie występuje?
3.     Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli do osobnego pakietu preparat w poz. 102 Dermazin krem x 50g ze względu na brak produkcji?
4.     Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli do osobnego pakietu preparat w poz, 115 Diprophilinnum tabl. 0,2g x 60 ze względu na brak produkcji?
5.     Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli do osobnego pakietu preparat w poz. 142 i 143 Fenactil ze względu na brak produkcji?
6.     Czy w poz. 225 Lipancrea należy wycenić 50 opak. (x 20 kaps.) czy 50 kaps.?
7.     Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli do osobnego pakietu preparat w poz. 279 Neo Pankreatyna ze względu na brak produkcji?
8.     Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli do osobnego pakietu preparat w poz. 285 Nitrogliceryna ze względu na brak produkcji?
 
Odpowiedź:
Ad.1-5, 7-8
Zamawiający nie wydziela do osobnego pakietu wymienionych wyżej preparatów. W dziale III pkt. 7 SIWZ Zamawiający wyjaśnił – Wykonawca w formularzu ofertowym zamieszcza informację, że dany preparat nie jest produkowany i nie ma zamienników oraz go nie wycenia.
Ad.6
Poz. 225 Lipancrea należy wycenić 50 opak. (x 20 kaps).
                                                              Dyrektor Zakładu
                                                                                                            Małgorzata Stańczak
 

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym "Sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli"

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym "Sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli"

Numer ogłoszenia w BZP: 474650 - 2012; data zamieszczenia: 27.11.2012

Pliki do pobrania:

- pełna treść ogłoszenia (PDF)

- SIWZ (PDF)

- formularz asortymentowy/zal. nr 2 do SIWZ (Word)