bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1769234

wyjaśnienie nr 2 do SIWZ-przetarg na pieluchomajtki

 
Stalowa Wola, 31.01.2013r
WYJAŚNIENIE nr 2 do SIWZ
Wyjaśnienie do postępowania przetargowego na „Dostawę pieluchomajtek dla dorosłych, jednorazowego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli, ul. Dąbrowskiego 5”.
Ogłoszenie opublikowane w BZP nr 38244-2013 z dnia 29.01.2013.
 
Zamawiający – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli informuje, iż do treści SIWZ dla postępowania j/w, znak: ZP-O/343-1/13 wpłynęły zapytania, których treść brzmi jak poniżej:
1.      Zadanie nr 3, poz.4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji przylepców w opakowaniu po 12 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?
2.   Zadanie nr 3, poz.5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji przylepców w opakowaniu po 6 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?
3.   Zadanie nr 3, poz. 6
      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji opatrunków w opakowaniu po 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?
4.      Zadanie nr 3, poz. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji kaniul o rozmiarze
0,9 x 25 mm?
5.      Zadanie nr 3, poz. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji kaniul o rozmiarze
1,1 x 32 mm?
6.      Zadanie nr 3, poz. 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji strzykawek w opakowaniu po   50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?
 
Odpowiedź:
Ad.1-3,6
Zamawiający wyraża zgodę na oferowane opakowania (bez zaokrąglenia), Wykonawca koryguje w formularzu ofertowym ilość artykułu w taki sposób, aby zgadzała się końcowa wielkość zamówionego artykułu jaką żądał w SIWZ Zamawiający.                                                             
Ad. 4-5
Zamawiający wyraża zgodę na oferowane rozmiary kaniul.
           
Wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SIWZ.
Zamawiający w związku z dokonaną modyfikacją nie przedłuża terminu składania ofert.
Dyrektor – Małgorzata Stańczak

Wyjaśnienie do SIWZ-przetarg na pieluchomajtki

Stalowa Wola, 30.01.2013r.
WYJAŚNIENIE nr 1 do SIWZ
Wyjaśnienie do postępowania przetargowego na „Dostawę pieluchomajtek dla dorosłych, jednorazowego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli, ul. Dąbrowskiego 5”.
Ogłoszenie opublikowane w BZP nr 38244-2013 z dnia 29.01.2013.
 
Zamawiający – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli informuje, iż do treści SIWZ dla postępowania j/w, znak: ZP-O/343-1/13 wpłynęły zapytania, których treść brzmi jak poniżej:
  1. Zadanie nr2,poz.2Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniach a 1 l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ? Zaoferowanie opakowań a 1 l wyeliminuje konieczność przelewania preparatu w mniejsze opakowania.
2.      Zadanie nr 2, poz.3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do manualnej dezynfekcji i czyszczenia narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, opartego na bazie dioctanu kokosylopropylenodiaminoguanidinowego, fenoksypropanolu, chlorku benzalkoniowego, z zawartością niejonowych związków powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji, bez aldehydów, którego roztwór roboczy zachowuje swoją aktywność przez 7 dni – również w warunkach obciążenia surowicą, posiadającego szerokie spektrum działąnia wobec B, Tbc (M.terrae/M.avium), MRSA, F, V (HIV, HBV,HCV, Rota, Vaccinia0 w 30 min. W stężeniu do 2% zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy Iib, w opakowaniach a 2 l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
Prosimy o informację czy do przeliczeń przyjąć 1kg=1 l, czy też dokonać przeliczeń z gęstości.
  1. Pytanie ogólne.Prosimy o okreslenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?
Odpowiedź:
Ad.1-3
Zamawiający w dziale III SIWZ nie ogranicza przedmiotu zamówienia do preparatów wymienionych z nazwy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o tożsamym spektrum działania
i składzie, zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej. W tej pozycji należy wówczas podać odpowiednią nazwę handlową.
Zamawiający wyraża zgodę na opakowania 1 l .Wykonawca koryguje w formularzu ofertowym ilość artykułu w taki sposób, aby zgadzała się końcowa wielkość zamówionego preparatu jaką żądał w SIWZ Zamawiający. Do przeliczeń należy przyjąć
1 l = 1 l, a 1 kg = 1 kg                                                                       
Wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SIWZ.
Zamawiający w związku z dokonaną modyfikacją nie przedłuża terminu składania ofert.
Dyrektor – Małgorzata Stańczak