bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1769231

Informacja o wyborze oferty - dostawa leków do Zakładu Pielęgnacyjnego w St.Woli

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn.zm.) Pzp, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli, reprezentowany przez dyrektora Małgorzatę Stańczak informuje, iż w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 „Sukcesywną dostawę leków do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ
w Stalowej Woli”
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta nr 1 złożona przez
 
NEUCA S.A.
87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58
Dział Obsługi Sprzedaży Szpitalnej
40-426 Katowice, ul. Porcelanowa 76
 
Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto w wysokości 106.464,40 PLN.
 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert /cena 100%/ stwierdzono, iż oferta nr 1 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza.
 
W postępowaniu złożono 3 oferty.
 
Załączniki:
1.      zbiorcze zestawienie ofert – druk ZP-12
2.      streszczenie oceny i porównania ofert – druk ZP-21