bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1769257

wyjaśnienie nr 1 do SIWZ do przetargu na "Sukcesywną dostawę preparatów do żywienia dojelitowego do

WYJAŚNIENIE nr 1 do SIWZ
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę preparatów i sprzętu do żywienia dojelitowego do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekunczego SPZOZ w Stalowej Woli”. Ogłoszenie opublikowane w BZP nr 74612-2012 z dnia 12.03.2012.
 
Zamawiający – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli informuje, iż do treści SIWZ dla postępowania j/w, znak: ZP-O/342-2/12 wpłynęły zapytania, których treść brzmi jak poniżej:
1.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pozycji 1 diety Fresubin Energy – dieta kompletna, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bezresztkowa, do leczenia żywieniowego droga przewodu pokarmowego w opakowaniu EasyBag 1000 ml?
2.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pozycji 2 diety Reconvan  - dieta wspomagająca leczenie ran, kompletna, normokaloryczna (1 kcal/ml), bogatoresztkowa, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego w opakowaniu EasyBag 500 ml w ilości 1000 sztuk?
3.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pozycji 3 diety Diban - Dieta normalizująca glikemię, kompletna, normokaloryczna (1 kcal/ml), bogatoresztkowa, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego w opakowaniu EasyBag 1000ml?
4.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pozycji 4 diety Fresubin Original Fibre - Dieta wysokobiałkowa, bogatoresztkowa, kompletna, normokaloryczna
(1 kcal/ml), do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego w opakowaniu EasyBag 1000 ml?
5.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pozycji 5 diety Fresubin Protein Powder 300g ?
6.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pozycji 6 zestawu Applix Gravity Easy Bag do żywienia pozajelitowego w wersji grawitacyjnej?
7.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pozycji 7 zestawu do żywienia pozajelitowego Applix Smart/Vision Pump set EasyBag do połączenia diety z pompą Applix Smart?
 
Odpowiedź:
Ad.1-5
Zamawiający nie zmienia opisu zamówienia. W dziale III pkt. 5 SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość innego opakowania w nazwie /pack/ i ilości preparatu jednostkowego – Wykonawca koryguje w formularzu ofertowym w taki sposób, aby zgadzała się końcowa wielkość zamówionego preparatu jaką żądał w SIWZ Zamawiający
W dziale III pkt. 6 SIWZ Zamawiający nie ogranicza przedmiotu zamówienia do preparatów wymienionych z nazwy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o tożsamym spektrum działania i składzie, zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej. W tej pozycji należy wówczas podać odpowiednią nazwę handlową.
 
Ad. 6-7
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowane produkty ponieważ nie dotyczą żywienia dojelitowego określonego w SIWZ /Państwo podają żywienie pozajelitowe/, ponadto przyrządy muszą pasować do pomp podanych w specyfikacji , bo takie posiadamy.
 
                                                                                     Dyrektor Zakładu
                                                                                                            Małgorzata Stańczak