Ogłoszenie dot: Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla pacjentów przebywających w ZPO SPZOZ w Stalowej Woli

Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla pacjentów przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli  zamieszczonym w BZP pod nr 627844-N-2017 z dnia 2017-12-05.