bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3005
Odsłon artykułów:
1564689

wyjaśnienie nr 1 do SIWZ na "Dostawę pieluchomajtek do Zakładu Pielęgnacyjnego w Stalowj Woli".

WYJAŚNIENIE nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienie do postępowania przetargowego na „Dostawę pieluchomajtek dla dorosłych, jednorazowego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli, ul. Dąbrowskiego 5".

Ogłoszenie opublikowane w BZP nr 11906-2016 z dnia 18.01.2016.

Zamawiający – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli informuje, iż do treści SIWZ dla postępowania j/w, znak: ZP-O/343-1/16 wpłynęło zapytanie, którego treść brzmi jak poniżej:

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku włókninowego do mocowania kaniul hipoalergicznego w rozmiarze 7,2cm x 5,0 cm opakowanie a"50?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na oferowany rozmiar wwym. opatrunku.

Wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SIWZ.

Zamawiający w związku z dokonaną modyfikacją nie przedłuża terminu składania ofert.

Dyrektor – Małgorzata Stańczak