bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
67
Artykułów:
2105
Odsłon artykułów:
951016

Zmiana numeru konta

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli informuje, iż nastąpiła zmiana numeru konta bankowego.

Wszelkie należności należy dokonywać na podany poniżej rachunek:

58 9430 0006 0047 5550 2000 0001
SanBANK Nadsański Bank Spółdzielczy

Informacja o otrzymanym sprzęcie z WOŚP

 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli, informuje iż Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała nieodpłatnie jako darowiznę naszej placówce następujący sprzęt medyczny:

  • łóżka sterowane elektrycznie z wyposażeniem (materace przeciwodleżynowe, szafki przyłóżkowe)- 30 szt.,
  • materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe z pompą – 2 szt.,
  • mobilny podnośnik elektryczny (typ Carlo Comfort) - 1 szt.,
  • wózki inwalidzkie – 4 szt.

W załączniku znajdują się zdjęcia otrzymanych darów.

 

Załączniki:
Pobierz plik (01.jpg)01.jpg[ ]184 kB
Pobierz plik (02.jpg)02.jpg[ ]261 kB
Pobierz plik (03.jpg)03.jpg[ ]347 kB
Pobierz plik (04.jpg)04.jpg[ ]288 kB
Pobierz plik (05.jpg)05.jpg[ ]242 kB

Zasady ubiegania się o przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli

Zasady ubiegania się o przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli
 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli
ul. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola
Podstawa prawna:
Na podstawie § 8.1,2,3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r.
w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz art. 18.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:
-    Wniosek o wydanie skierowania
-    Skierowanie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
-    Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
-    Karta oceny świadczeniobiorcy (wg skali Barthel)
-   Zgoda świadczeniobiorcy
Uprawnieni do składania wniosków:
Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, występuje świadczeniobiorca do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
Sposób i termin załatwienia sprawy:
Skierowanie do zakładu opiekuńczego i pozostałe dokumenty wypełnione przez lekarza i pielęgniarkę oraz dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy (decyzja o wysokości emerytury, renty, zasiłku stałego itp.) – świadczeniobiorca składa bezpośrednio do wybranego przez siebie zakładu opiekuńczego
Miejsce złożenia lub przesłania dokumentów:
Do ZP-O w Stalowej Woli dokumenty składa się bezpośrednio do zakładu:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ,
ul. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola
Kontakt:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,
tel. 15/844-86-15
Uwagi:
O terminie przyjęcia do zakładu informuje się pisemnie lub telefonicznie.
Jeżeli osoba nie może być przyjęta z powodu braku miejsc, zostaje wpisana na listę osób oczekujących prowadzoną przez zakład.
Formularze:
Do pobrania w artykule „Nowe druki kierujące do Zakładu pielegnacyjnego".